bir insanda danışarkən dəyişilən hislər bədən dilində əksi