Bəxtiyar Vahabzadə - Demək yoxmuş Allahımız (öz səsi ilə)