belə dostumuz olandan sonra kimsə bizə qalib gələ bilməz