Bədən dili

markalogiya
Bədən dili
foto
Göz təması,
dik və açıq çiyinlər,
normal bədən duruşu,
yaxınlıq və rahatlıq,
Səsin aydın, rahatlaşdıran tonu, insanın özüne inamının olduğunu bildirir.

Entry hakkında yorumlar

bu başlıktaki tüm girileri gör