bakteriyaların yayılması. xəstəliktörədən bakteriyalar. virus