axmaqca təkamül

sehranin guli
🔰 AXMAQCA TƏKAMÜL 🔰

Milyon illik təkamüldən sonra inkişafını 50.000 il əvvəl tamamlayan insan beyin və zəka genetik dəyişikliyinə uyğun olaraq sürətlə inkişaf etsəydi, hazırda bəlkə də qalaktikalar arasında səyahət edərdi.

➖ Eradan əvvəl yaşamış misirli fizik və astronom Kamose-Menes monumental məzarların və piramidaların ölümündən sonra orada dəfn edilmiş heç bir insanı canlandırmayacağını söylədiyi üçün öldürüldü. Onun soyu davam etmədi.

➖ Qədim Misirin başqa bir filosofu Amentebat “İnsanları mumiya edərək o biri dünyaya sağ göndərə bilməzsiniz" dediyi üçün ailəsi ilə birlikdə məhv edildi. Onun da soyu davam etmədi.

➖Romalı Flavus Lucretius Claudius riyaziyyatçı, astronom və filosof “Roma Tanrıları nağıldır” dedi və öldürüldü. Soyu davam etmədi.

➖ Qədim yunanlar 2500 il əvvəl Yunan tanrılarına inanmadığı üçün dövrün ən böyük filosofu olan Sokratı edam etdilər. Soyu davam etmədi.

➖ Giardano Bruno , italyan filosofu. Qapalı kainat görünüşünü rədd edən ilk şəxslərdən idi. Dünyanın Günəş ətrafında fırlandığını dediyi üçün kilsə onu diri-diri yandırdı. Onun soyu davam etmədi.

➖ Avropa inkvizisiya məhkəmələrində ümumilikdə 50.000 ziyalı, mütəfəkkir, filosof və sənət adamı yandırıldı. Onların əksəriyyətinin soyu davam etmədi.

➖ Paleolit ​​dövründən bəri son 40.000 ildə statistik olaraq 143 milyon hesablanan istedadlı şəxs, "Dinlər, Tanrılar, tabular, nağıllar" a inanmadığı üçün öldürüldülər və bunların heç birinin soyu davam etmədi.

⁉️ Düşünülən budur ki, əgər nəsilləri davam etsəydi bu gün dünya əhalisinin 5-i yox 35% istedadlı olardı. Belə olduqda da Əndəlüs və İsgəndəriyyə kitabxanaları yandırılmazdı. İnsan oğlunun zəka səviyyəsi indikindən qat-qat yüksək olardı.