səhralaşma

maleka
Səhralaşma dedikdə Yerin bioloji potensialının azalması və ya məhv edilməsi, antropogen fəaliyyət və iqlimin dəyişməsi nəticəsində yerüstü ekosistemlərin tükənməsi nəzərdə tutulur. BMT ekspertləri səhralaşma prosesini və onun yayılmasını ekoloji situasiyanın pisləşməsi kimi qiymətləndirir, qeyd edilir ki, bu proses nəticəsində yarımquraq ərazilərin məhsuldarlığı səhra səviyyəsinə kimi enir. Bununla əlaqədar təbii landşaftlar aridləşir, kənd təsərrüfatı üçün yararlığı azalır və ya çevrilir. Səhralaşmanın iki formasını ayırırlar: səhralaşmış sahələrin arealının genişlənməsi (dezertifikasiya) və olduğu yerdə səhralaşma prosesinin dərinləşməsi. Hazırda səhralaşmanın arealı çox sürətlə genişlənir: bir dəqiqə ərzində 20 ha münbit torpaq sahəsi səhraya çevrilir, il ərzində bu rəqəm 6 mln hektara çatır.
Antropogen səhralar planetimizin 6,7%-ni, yəni Avstraliyanın ¼ - dən artıq sahə tutur.
Amerika alimi Q.Dreqni üç faktorun (bitki örtüyünün tərkibinin dəyişməsi, torpağın eroziyası və şoranlaşması) indiqatorluğu əsasında 4 səhralaşma dərəcəsi ayırır.
- Zəif səhralaşma – bitki örtüyünün və torpağın zəif pozulması. Məhsuldarlığın 10%-dən az aşağı düşməsi ilə ifadə olunur.
- Orta dərəcədə səhralaşma - mal- qaranın otarılması üçün qeyri-əlverişli şərait yaranır, torpağın eroziyası inkişaf edir, məhsuldarlıq 10-50% aşağı düşür.
- Yüksək dərəcə səhralaşma (güclü səhralaşma) – yem bitkiləri az qiymətli ot növləri və kollarla əvəz olunur, eroziya nəticəsində torpağın münbit qatı dağılır, məhsuldarlıq 50%-dən çox aşağı düşür. Səhralaşmanın bu mərhələsində pozulmuş ərazinin bərpası yavaş gedir, yüksək kapital qoyuluşu tələb olunur.
- Çox yüksək dərəcə səhralaşma (çox güclü) – bərpa olunmaz proses olub torpağın bərpası mümkün deyil.
Göstərilən təsnifata əsasən səhralaşmanın təhlükəlik dərəcəsi xəritəsi tərtib edilmişdir. (Vinokurova, 1998) və bu qlobal problemə qarşı beynəlxalq proqram təşkil edilir (yaradılır).
Alimlərin fikrincə güclü və çox güclü səhralaşmaya məruz qalan rayonlarda hazırda 78 mln. əhali yaşayır və onların böyük hissəsi (50 mln-a qədər) səhralaşmanın əlverişsiz təsirinin bilavasitə acısını çəkir.
Hesablamalara görə səhralaşmaya məruz qalan torpaqlardan tam alına bilməyən (ək) ümumi məhsulun illik məbləği 16 mlrd. dollara yaxın təşkil edir. Uzun illərdən bəri hədsiz antropogen təzyiqin əlverişsiz hava şəraiti ilə qarşılıqlı təsirinin nəticələri səhralaşma prosesinin güclənməsinə səbəb olmuşdur. Buna görə də bu prosesdə insanın və təbiətin iştirakının nə dərəcədə olmasını ayırd etmək çətindir.
Səhralaşmanın ən əsas səbəbi fasiləsiz olaraq meşə sahələrinin azalması nəticəsində kontinental su dövriyyəsi intensivliyinin aşağı düşməsi sayılır. Məhz qurunun biotası kontinentlərdə suyun dövriyyəsinin 70-75% -ni təmin edir. Təbii meşələrdə Günəş radiasiyasının 90%- i yarpaqlar tərəfindən udulur və transpirasiyaya sərf olunur, meşənin yerində insan tərəfindən yaradılan aqrosenozlarda Günəş radiasiyasının yalnız 40%-i transpirasiyaya sərf olunur.
Səhralaşma prosesinə hədsiz mal-qara otarılması da böyük təsir göstərir. Bu zaman əvvəlcə tədricən otlağın vəziyyəti pisləşir və məhsuldarlığı aşağı düşür. Bitki örtüyünün biokütləsi mal-qaranın tələbatını ödəmədikdə səhralaşma prosesinə zəmin yaranır.
Torpaqdan düzgün istifadə edilmədikdə (nəzarətsiz) də arid iqlimli rayonlarda səhralaşma prosesi baş verir. Bu rayonlarda səhralaşma əsasən suvarma ilə əlaqədardır. Dünyada suvarılan torpaqların 30%-ə qədəri şoranlaşmaya və şorakətləşməyə məruz qalmışdır. Dünyada hər il suvarılan torpaqların 1,5 mln. ha-rı şorlaşaraq sıradan çıxır. Şimali Amerikada deqradasiyaya uğrayan suvarılan torpaqlar 28%, Avropada 16%, Avstraliyada 13% təşkil edir.

motsart haqqında maraqlı faktlar

nazrinmalikova
Musiqi tarixinin görkəmli şəxsiyyətlərindən biri olan Wolfgang Amadeus Motsartı, yəqin ki çoxumuz tanıyırıq. Gəlin, onunla bağlı bir neçə maraqlı fakta nəzər yetirək:
1. Dinlədiyi musiqini ilk cəhddə səhvsiz ifa edə bilirdi.
2. İkinci adı olan Theophilus yunan dilində "Allahın sevimli qulu" mənasını verir. Motsart eyni mənanı verən latınca "Amadeus" adını da seçmişdir.
3. 36 illik ömrünün 14 ilini evindən ayrı, səyahətlərdə keçirmişdir.
4. Atası Leopold Motsart oğlu dünyaya gələndə Allahın möcüzəsi hesab etmişdir. Buna səbəb Motsartın çox kiçik və sağ qalmaq üçün zəif olması idi.
5. Motsart öldükdə həyat yoldaşı musiqi əsərlərinin qaralamalarını məhv etmişdir.
6. Ən son simfoniyasını - 41-ci simfoniyanı 1788-ci ildə yazıb. Bu simfoniyanın digər məşhur adı "Yupiter Simfoniyası" dır. Onu da qeyd edək ki, Motsartın neçə simfoniyasının olduğu hələ də mübahisəlidir.
7. Motsart eyni zamanda tenor səsli idi.
8. Vəfat edəndə Vyanadakı adət- ənənələrə uyğun olaraq orta təbəqədən olan insanların dəfn olunduğu St.Marx qəbiristanlığında dəfn olunmuşdur. Bu səbəbdən özünə aid məzar daşı yoxdur.
motsart haqqında maraqlı faktlar
foto

liderlik qaydası

sehranin guli
🏅 Liderlik qaydası:
▪️1. Məqsədlər təyin edin. Hər şeydə.
▪️2. Vəziyyətlərlə tanış olun, vəziyyətin sizə gəlməyini gözləməyin.
▪️3. Öyrənərək yaşa. Hətta nəyi öyrənə bilməyəcəyinizə gülə də bilərsiniz. Amma mütləq cəhd edin.
▪️4. Təcrübələr edin. Özü-özündən, ətrafındakı insanlardan, hər şeydən. Uğursuzluqlar unudulacaq, zəfərlər tarixə düşə bilər.
▪️5. Ortaq fikir və uğurlarınız üçün insanlarla birlik edin. Başqalarını qabaqlamaq liderliyin yalnız bir hissəsidir. Siz də bəzən onlarla yanaşı getməlisiniz.
▪️6. Optimist olun. Həmişə özündən soruş: "Hər şey yaxşı/pis olsa, sonda nə olacaq?"
▪️7. Öz qaydalarınızı icad edin və onlara əsasən yaşayın. Qalib ən yaxşı oynayan deyil, oyun qaydalarını bilən olur.
▪️8. Özünüzə inanın və hər şeyi bu inamın üzərində qurun.
▪️9. İnsanları sevin. İnsanların yarısı bunun üçün sizə cavab verməyəcək, digər yarısı götürdüklərindən üç qat geri verəcəkdir.
▪️10. Özünüzə "daha çoxunu necə tapa bilərəm" sualını verin. Düşünün, sabah bugünküdən daha yaxşı olmalıdır. Əks təqdirdə daha pis olacaq. Dəyişdirin sabahı.
▪️11. İstedadlarınızı bilin və həyatınızı onların ətrafında qurun. Başqalarına istedadlarını tapmağa kömək etsən özün geriləyəcəksən.
▪️12. İnsanlara işinizin bir hissəsini verin. Bütün işləri özünüzə götürməklə, bütün pulları özünüzə götürmək xəyalını unudun. Bu alınmayacaq. Tək əldən səs çıxmayacaq.
▪️13. Gününüzü planlaşdırın. Lider gününü özü üçün planlaşdırır. Və insanların qalan hissəsi üçün planlar qururlar. Həm qazanır, həm qazandırır.
▪️14. Liderlər həyatını başqasının artıq vaxtlarını sərf etdiyi cavabı axtarmağa sərf etmir. Çünki dünyanın necə dəyişdirilməsini bilirlər. Ona görə də ilk olaraq özlərindən başlayırlar.

*🇦🇿 Şəhid Kənan Şahbazov🇦🇿*

gulu1096
*🇦🇿 Şəhid Kənan Şahbazov🇦🇿*
foto


*🇦🇿 Şəhid Kənan Şahbazov🇦🇿*


Həyatı

Kənan Şahbazov 2002-ci il iyulun 23-də Masallı rayonunun Kəlbəhüseynli kəndində anadan olub.[1] Subay idi.

Xətai rayonu 138 sayli tam orta məkdəbin rus sektorunu 2019-cu ildə bitirmişdir

Hərbi xidməti💂🏻‍♀️

Kənan Şahbazov 2020-ci ildən Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin sıralarında müddətli həqiqi hərbi xidmətdə idi.

Azərbaycan Ordusunun əsgəri olan Kənan Şahbazov 2020-ci il sentyabrın 27-də Azərbaycan Silahlı Qüvvələri tərəfindən Ermənistan işğalı altında olan ərazilərin azad edilməsi və Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün bərpa olunması üçün başlanan Vətən müharibəsi zamanı Füzulinin azadlığı uğrunda gedən döyüşlərdə savaşıb. Kənan Şahbazov oktyabrın 2-də Füzuli döyüşləri zamanı şəhid olub. Masllı rayonunda dəfn olunub🖤

Təltifləri🎖️

🎖️ "Vətən uğrunda" medalı (ölümündən sonra)
🎖️ "Kəlbəcərin azad olunmasına görə" medalı (ölümündən sonra)

*Ruhun qarşısında baş əyirik😔*

_Unutmayaq! Unutdurmayaq!🖤🕊️_

*🇦🇿Şəhid Seymur Abbasov🇦🇿*

gulu1096
*🇦🇿Şəhid Seymur Abbasov🇦🇿*
foto

*🇦🇿Şəhid Seymur Abbasov🇦🇿*

*Həyatı*
Seymur Abbasov 2000-ci il mayın 20-də Göygöl şəhərində anadan olub. 2017-ci ildən Heydər Əliyev adına Azərbaycan Ali Hərbi Məktəbində (AAHM) təhsil alırdı. IV sinif Kursantı idi. 2020-ci ilin sentyabrda Vətən müharibəsinin başlaması ilə bağlı "kiçik leytenant" rütbəsi ilə müharibəyə yollandı. Subay idi.

*Hərbi xidməti💂🏻‍♀️*
Azərbaycan Ordusunun kiçik leytenantı olan Seymur Abbasov 2020-ci il sentyabrın 27-də Azərbaycan Silahlı Qüvvələri tərəfindən Ermənistan işğalı altında olan ərazilərin azad edilməsi və Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün bərpa olunması üçün başlanan Vətən müharibəsi zamanı Şuşanın azadlığı uğrunda gedən döyüşlərdə savaşıb. Seymur Abbasov noyabrın 9-da Şuşa döyüşləri zamanı şəhid olub. Göygöl şəhərinin Şəhidlər Xiyabanında dəfn olunub.😔🥀

Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün təmin edilməsi uğrunda döyüş əməliyyatlarına qatılan və hərbi hissə qarşısında qoyulmuş tapşırıqların icrası zamanı vəzifə borcunu şərəflə yerinə yetirdiyi üçün Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin 15.12.2020-ci il tarixli Sərəncamına əsasən Seymur Abbasov ölümündən sonra "Vətən uğrunda" medalı ilə təltif edildi.

Azərbaycan ərazilərinin işğaldan azad olunması zamanı döyüş tapşırıqlarını uğurla yerinə yetirdiyinə, düşmənin əsas qruplaşmalarının məhv edilməsi ilə qoşunların döyüş qabiliyyətinin qorunub saxlanılmasında fərqləndiyinə görə Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin 18.12.2020-ci il tarixli Sərəncamına əsasən Seymur Abbasov ölümündən sonra "Cəsur döyüşçü" medalı ilə təltif edildi.

Azərbaycanın Şuşa rayonunun işğaldan azad edilməsi uğrunda aparılan döyüş əməliyyatlarına qatılaraq şəxsi igidliyi və şücaəti nümayiş etdirdiyinə görə Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin 29.12.2020-ci il tarixli Sərəncamına əsasən Seymur Abbasov ölümündən sonra "Şuşanın azad olunmasına görə" medalı ilə təltif edildi.

*Təltifləri🎖️*
🎖️"Vətən uğrunda" medalı (ölümündən sonra)
🎖️ "Cəsur döyüşçü" medalı (ölümündən sonra)
🎖️"Şuşanın azad olunmasına görə" medalı (ölümündən sonra)
*Nur içində yat cənnət mələyi...🖤🕊️*
_UNUTMAYAQ! UNUTDURMAYAQ!✊🏻🇦🇿_

Şəhid Emin Əmrahov

gulu1096
Şəhid Emin Əmrahov
foto

*🇦🇿 Şəhid Əmin Əmrahov🇦🇿*


*Həyatı*
Emin Əmrahov 1989-cu il iyunun 9-da Ağstafa rayonunun Qırılı kəndində anadan olub. 1996-2007-ci illərdə Gəncə şəhərində M. Hadi adına 10 nömrəli tam orta məktəbdə təhsil alıb. Ailəli idi. Dörd övladı, 2 qızı və 2 oğlu yadigar qaldı.

*Hərbi xidməti 💂🏻‍♀️*
Emin Əmrahov 2007-2009-cu illərdə Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin sıralarında müddətli həqiqi hərbi xidmətdə olub. 2015-ci ildən isə müddətdən artıq həqiqi hərbi xidmət qulluqçusu idi.

Azərbaycan Ordusunun çavuşu olan Emin Əmrahov 2020-ci il sentyabrın 27-də Azərbaycan Silahlı Qüvvələri tərəfindən Ermənistan işğalı altında olan ərazilərin azad edilməsi və Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün bərpa olunması üçün başlanan Vətən müharibəsi zamanı Xocavəndin azadlığı uğrunda gedən döyüşlərdə savaşıb. Emin Əmrahov oktyabrın 27-də *Xocavənd* döyüşləri zamanı şəhid olub. Ağstafa rayonunun Qırılı kəndində dəfn olunub.

*Təltifləri*

🎖️— "Vətən uğrunda" medalı (ölümündən sonra)

🎖️— "Döyüşdə fərqlənməyə görə" medalı (ölümündən sonra)

🎖️— "Xocavəndin azad olunmasına görə" medalı (ölümündən sonra)


*Məkanı cənnət olsun*

*Tanıyaq, tanıdaq✊🏻🇦🇿*

depressiya

nurlan mamiyev
Oxu və Depressiyanı bitir!

Tənhalıqdan qorxma hissi bizim atalarımıza məxsus bir hissdir və ordan gəlməkdədir. 50min il bundan əvvəl insanlar toplu şəkildə yaşayırdılar, normal olaraq vəhşi heyvanlardan qorunmaq üçün çox adam içərisində olmaq daha güvənli idi. Amma birdən siz qrup üzvlərindən ayrı düşsəydiniz!.

Bax o zaman qrupda olduğunuz insanlar tərəfindən çox ağır sözlərlə üzləşərdiniz, çünki ölmək təhlükəniz vardı. Və tək qalsaydınız ölərdiniz. Psixologiya elminə görə insan həyatı boyunca ən çox özüylə danışır və özünü dinləyir. Yunus Emre burda çox gözəl demişdir: Bir mən var məndə məndən içərdə. Nevroloji elmdə, insanların yalnızlıq və fiziki acı hiss etdiklərindəki hiss, beyində eyni yeri tətikləyir.

Beynimiz daha da inkişaf etdi və ətrafımızda olan insanları daha çox analiz etmək bacarığına sahib oldu.İnsanlar günümüzdə daha çox tənhalıq yaşayır, dostların əvəzini sosial medialar, tv proqramları təşkil edir. Tək qaldıqca, insan içinə çıxdıqda ətrafda hərkəsi və hər hadisəni pis qarşılamağa başlayırsınız. Hər bir insanın ən xırda davranışını belə özünüzlə bağlayıb, yenə və yenə üzgün hiss edirsiniz. Dünyada tənhalığın yaratdığı stress günə 1 paket siqaret çəkən insanın yaşadığı vəziyyətlə eynidir. Stress sizi xərcəngə və bir çox xəstəliyə sürükləyə bilər.Stress səbəbi ilə ölənlərin sayı günbəgün artmağdadır.

Minlərcə il əvvəl bizə göndərilən bu mesaj: qəlbimiz və beynimiz evimizdir və bu andadır. Artıq o, minlərlə il əvvəl göndərilən bu məlumat elm adamları tərəfindən də təsdiqləndi. Bir çox elm adamlarından biri Harward Martindir. Ürəyə bağlı həyatı anlamağa çalışanda, elə bir yola çıxırlarki 7000 il əvvəlki bizə tövsiyyə olunan o gözəlliklərin hamısı ilə elmi olaraq qarşılaşmağa başlayırlar. Və deyirlər ki, ürəklə beyin dalğaları arasında bir əlaqə var.Daha sonra Virginiya universiteti insanın beyin dalğaları ilə immun sistemi arasında bir əlaqə olduğunu deyir. Minlərlə il əvvəl bizə verilmiş olan bu məlumat artıq təsdiqlənmiş olur. İnsanın ürək və beyni arasında olan bağlantı yer kürəsinin maqnetik sahəsiylə üst-üstə düşərsə yəni global kleirns kürəvi tamamlanma nöqtəsinə gələrsə, 0.10hz dediyimiz bir frekans sahəsində insanın immunitet sistemi güclənir. Xəstədirsə daha tez sağalır və stress hormonları sağlam sahəyə enir.Hətta bununla bağlı cihaz üzərində işləyirıər cihazın adı "de im wave ''dir. Bu cihaz biz 0.10hz siqnalına çatdıqda yaşıl rəngdə yanır.Sonra araşdırırlarki biz hansı anlarda bu elektromaqnetik birgəliyi tutmuş olarıq.

Və nəticədə: şükr etmək, qarşılıqsız sevmək, təqdir etmək, dürüstlük, bu insanlığın normal davranışı varsa əgər, maqnetik sahə ilə bağlanır. Əgər insan bu elektromaqnetik sahənin xaricindədirsə nələr olur? Daha şübhəci, narahat, xəstədirsə daha gec sağalan və narazı insan halına dönüşür. Tomas Edrson universiteti işçiləri də bunu təsdiqləyir və deyirlər ki "sözlər beyinə təsir edir". Baxış bucağınızı dəyişin! Bir nəfərin sizə vaxtım yoxdur dediyində pis qəbul etmək əvəzinə, həqiqətən də işinin olduğunu düşünün.Ümumiyyətlə beyində yaranmış olan neqativ düşüncələr sadəcə gəlib keçər enerjidən ibarətdirlər, hansı fikirləri daha çox düşünsən onun enerjisini həyatında daha çox artırmış olacaqsan.

Fərqli düşünmək sizi fərqindəliyə yaxınlaşdıracaq. Kvant mexanikası araşdırmaçıları insan beyninin alt şüur hissəsinə makro ərazi deyir. Və oranı kainatın sonsuz yaddaş yeri adlandırırlar. Bu nə deməkdir? Bu o deməkdir ki, keçmiş və gələcək və yaxud indi baş verəcək hərşeyin dataları hologram şəklində altşuürda yerləşir.Yəni hərşey bu andadır və sən hərşeysən. Bəs bura ilə necə bağlantı qura bilərik?

Qədim hind məlumatlarına əsasən ətraf məlumatlardan qopub içimizə dönsək ora ilə bağlantı qura bilərik. Susmaq lazımdır ki eşidə bilək.Bəli artıq tənhalıqla bağlı 2 məlumat əldə etmiş oldunuz, amma bunların ən gerçəyi sizə ətrafdan doldurulan məlumatlar yox, səssiz olduğunuzdakı gördüyünüz gerçəkliklərdir.

Müşahidə edilə bilən kainatda 100 milyard qallaktika var, nevroloqlar da bundan yola çıxaraq deyirlər ki, insan beynində 100 milyard neyron var və bu 100milyard neyronun hər biri təxmini 10min fərqli neyronla əlaqədədir. Bəzi Elm adamlarının açıqlamasına görə, kainatdakı bir maddə kainatın digər tərəfindəki bir əks maddə ilə daima bağlantı içərisindədir. Və beynimizdəki altşüurumzdakı neyronlar da bağlantı içərisindədilərsə, keçmişdə yaşamış və gələcəkdə yaşayacaq olan bizlər heç vaxt tənha deyilik.

Şəhid Vəlizadə Anar.

gulu1096
Şəhid Vəlizadə Anar.
foto

Şəhid Baş Çavuş Vəlizadə Anar Afət oğlu 3 iyul 1994-cü ildə Salyan rayonunun Cəngən kəndində anadan olub.Orta məktəbi bitirdikdən sonra hərbi xidmətə yollanıb.Hərbi xidməti bitirdikdən sonra Daxili Qoşunlarda işə qəbul olub.6 il Hacıqabulda fəaliyyət göstərdikdən sonra fəaliyyətini Sumqayıtda davam etdirib.27 Sentyabrdan döyüşlərdə fəal iştirak edib.Birinci dəfə Hadrudda yaralanıb. Birinci əməliyyatdan sonra könüllü olaraq ikinci əməliyyata yollanıb. İkinci dəfə yenidən yaralanıb. Cəbrayıl uğrunda döyüşlərdə fəal iştirak edib. İkinci dəfə yaralandıqdan sonra tibbi yardım göstərilərək arxa cəbhədə döyüşmək təklif olunmağına baxmayaraq Şuşa uğrunda gedən döyüşlərdə iştirak etmək üçün can atıb. Şuşa şəhəri alındıqdan sonra 9 noyabrda şəhid olmuşdur.Salyan rayonunun Cəngən kəndində dəfn olunmuşdur.Şəhid olduqdan sonra Vətən uğrunda, Cəbrayıl uğrunda, Şuşa uğrunda medalları ilə təltif olunmuşdur.Həmçinin Salyan rayonunda 3 kəndin adına şəhid Vəlizadə Anarın adı verilmişdir.Biri oğlan digəri qız olmaqla 2 övladı vardır.Qızı 7 oktyabrda döyüşlər zamanı olduğundan üzünü ümumiyyətlə görməmişdir.Telefonla danışıq zamanı qızının adının Fatimə olmasını bildirmişdir.Oğlunun adı isə Farizdir.2 yaşı vardır.

Hörmət və ehtiramla anırıq.Allah rəhmət eləsin🥀

Azərbaycan və Türkiyə qırıcıları İstanbul səmasında uçuşlar keçiriblər

gulu1096
Azərbaycan və Türkiyə qırıcıları İstanbul səmasında uçuşlar keçiriblər
foto

Azərbaycan və Türkiyə qırıcıları İstanbul səmasında uçuşlar keçiriblər


Türkiyə və Azərbaycan Hərbi Hava Qüvvələrinə (HHQ) məxsus qırıcı təyyarələr İstanbul boğazı üzərində salamlama uçuşları keçiriblər.

Turaz.org-un xəbərinə görə, bu barədə Türkiyənin Milli Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb.

Qeyd olunub ki, festivalın davam etdiyi müddətdə “solotürk” və “Türk Yıldızları”nın nümunəvi uçuşları davam edəcək.

Qeyd edək ki, Azərbaycan HHQ-nin bir qrup heyəti və aviasiya vasitələri “Texnofest-2021” festivalına qatılmaq üçün İstanbula gedib. Azərbaycan HHQ-nin 2 ədəd MiQ-29 qırıcı təyyarəsi festival müddətində İstanbul üzərində nümunəvi uçuşlar keçirəcək. Tədbir sentyabrın 26-dək davam edəcək.

Günlük xəbərlər

gulu1096
Bakının işğaldan azad olunmasının 103-cü ildönümü ilə bağlı yürüş başlayıb

#Yeni tədris ilində 158 608 şagird I sinfə gedəcək.

#🦠Ötən gün yaşayış yerini tərk edən 4 COVID xəstəsi saxlanılıb.

# 🛢Azərbaycan neftinin qiyməti 74 dolları ötüb.

🇦🇿💉🇹🇷TƏBİB: Azərbaycanda Türkiyənin koronavirus əleyhinə hazırladığı "TURKOVAC" peyvəndindən istifadə edilə bilər. Bu barədə ətraflı məlumat ictimaiyyətə açıqlanacaq.

#🇦🇿🇹🇷Zakir Həsənov: “Son dövrlər keçirilən təlimlər nəticəsində Azərbaycan Ordusu böyük təcrübə qazanıb. İki ölkə arasında keçirilən təlimlər bundan sonra da davam edəcək. Türkiyə kimi qardaşımızın yanımızda olması bizə güc verir. Azərbaycan xalqı Türkiyənin dəstəyini yüksək qiymətləndirir. Türkiyə tərəfindən göstərilən dəstəyə dərin təşəkkürümü bildirirəm”.

🇹🇷🇦🇿Türkiyənin milli müdafiə naziri Hulusi Akar: “Türkiyə və Azərbaycanın birgə uğurlu hərbi təlimləri düşmənləri qorxuya salır. Azərbaycana qarşı təhdidləri özümüzə qarşı təhdid sayırıq”.

# SON DƏQİQƏ❗️Bu gün 2064 yeni yoluxma, 3831 nəfər sağalıb, 28 nəfər COVİD-19-dan vəfat edib

🇦🇲🇹🇷Paşinyan Türkiyə ilə dialoqun qurulmasını müzakirə etməyə hazır olduqlarını bildirib.

#Baş infeksionist: "Tədrisin açılması yoluxma hallarının artmasına səbəb olur".

#Selcuk Bayraktar: “Azərbaycanda atama, böyük qardaşıma və mənə “Qarabağ” ordeninin təqdim edilməsi, azərbaycanlı türk qardaşlarımızın əməyimizi təqdir etməsi bizim üçün ən böyük qürurdur.

F-35, F-16-lar yaxın gələcəkdə tarixə çevriləcək, havadan müdafiə sənayesində artıq pilotlar olmayacaq, robotla idarə edilən təyyarələrdən istifadə ediləcək”.

#Bakının Yasamal rayonunda 3 ədəd insan skeleti aşkar olunub.

“Qanlı göl”ün qərb hissəsində, köməkçi yolun sağ kənarında yerləşən təpəliyin təxminən yerdən 8 metr hündürlüyündə olan qatları arasında 3 ədəd insan kəllə sümüyünə bənzər qalıqların, o cümlədən insan skeletinin digər hissələri aşkar edilib.

#🚨Bakıda qanunsuz olaraq 100 nəfərdən artıq şəxsin hər birindən 200-250 manat məbləğdə pul alınması müqabilində vətəndaşlara saxta “Covid-19” vaksin sertifikatı təqdim edən 5 səhiyyə işçisi saxlanılıb.

#🛢Azərbaycan neftinin qiyməti 77 dolları ötüb.

#Bir neçə gün əvvəl Mərkəzi Klinik Xəstəxanaya yerləşdirilən Yevlaxın sabiq icra başçısı Qoca Səmədov əməliyyat olunub.

Ürək xəstəliyindən əziyyət çəkən sabiq icra başçısı ötən gün axşam saatlarında birinci əməliyyatını keçirib. Hazırda vəziyyəti stabildir.

#Dövlət Tibbi-Sosial Ekspertiza və Reabilitasiya Agentliyi: Vətən müharibəsində yaralanmış hərbi qulluqçulardan 1750-nə əlillik verilib.

#ÜST-ün Azərbaycandakı nümayəndəsi: “Yenidən qapanmaya getməmək üçün anti-karantin tədbirlərini davam etdirməliyik”.

#“Azərbaycanda peyvənd qəbul edən insanların sayında artım olması sevindiricidir”.

Bunu APA-ya açıqlamasında Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının (ÜST) Azərbaycandakı nümayəndəsi Hande Harmancı deyib.

ÜST nümayəndəsi bildirib ki, Azərbaycan regionda ilk peyvəndləməyə başlayan ölkələrdən biridir: “Nə qədər çox insan daha sürətlə peyvənd qəbul edərsə, bu xəstəliklə mübarizədə əhəmiyyətli nəticəyə gətirib çıxaracaq. İndiyə qədər Azərbaycanda əhalinin təxminən 30%-i iki doza peyvənd qəbul edib. Amma sadəcə peyvənd kifayət etmir. Bütün dünya başa düşdü ki, sadəcə peyvəndlə bu xəstəlikdən xilas olmaq mümkün deyil. Yenə də qapalı, insanların çox olduğu yerlərdə maskadan istifadə etmək çox vacibdir”.

#❗️Təhsil Nazirliyi: "Tənəffüs zamanı şagirdlərin bir yerə toplanmasına icazə verilməyəcək.

Builki tədris ilində bir partada bir yox, iki uşağın da oturması məsələsi var. Yeni təlimatlar hazırlanır, təhlillər aparılır, yaxın zamanlarda açıqlanacaq".

Ermənistan Gorus-Qafan yolunu İranın yük maşınları üçün müvəqqəti bağlayıb.

#YOLUXMA SAYI AZALDI❗
SON DƏQİQƏ❗️Bu gün 1783 yeni yoluxma, 3680 nəfər sağalıb, 32 nəfər COVİD-19-dan vəfat edib

Ağlmağın faydaları

gulu1096
Ağlmağın faydaları
foto

🟢İnsanların əksəriyyəti ağlamaqdan çəkinir,çox vaxt mənfi duyğularını basdıraraq onlardan qaçmağa çalışır.Ağlamağı zəiflik əlaməti kimi qəbul edirlər.Bununla yanaşı, əksər insanlar ağlamağın faydalarından xəbərsizdir.
🟢Bildiyimiz kimi,stress insan həyatına mənfi təsir göstərən,onun keyfiyyətini azaldan amillərdən biridir. Göz yaşı stress hormonlarının azalmasına və sinir sistemi üçün zərərli olan tok maddələrin bədəndən atılmasına yardım edərək insanın psixi sağlamlığı üçün mühüm rol oynayır.
🟢Ağlayan zaman xoşbəxtlik hormonu olan endorfin hormonu ifraz olunur və bu da bədəndə olan ağrıları azaldır,insanın sakitləşərək özünü daha yaxşı hiss etməsinə kömək edir.
🟢Təbii sakitləşdiricidir, buna görə də yatmağa kömək edir. Ağladıqdan sonra halsızlıq ilə paralel gələn rahatlama hissi yuxuya getməyi tezləşdirir.
Duyğusal boşalmaya (katarsis) səbəb olaraq, daxili yenilənmə hissi yaradır.
Duyğularınızı basdırmayın,onları sonuna qədər yaşamağa çalışın.

Sevinc göz yaşlarınızın daha çox olması diləyi ilə

hopen adası

nurlan mamiyev
Hopen adası — Şpitsbergen arxipelaqına daxil olan adalardan biri. Barens dənizi suları ilə əhatələnir. Arxipelqaın cənub-şərqində yerləşir. Ada uzunsov formara malikdir. Uzunluğu 33 km, eni isə 2 km-dir.
hopen adası
foto

article

ulker
Artikl yalniz isimlerin onunde islenir .2 nov artikl var :1.definite (the) 2.indefinite (a/an)
Tanidigimiz,adi cekilende deqiq ne oldugunu bildiyimiz isimler qarsisinda the artikli,tanimadigimiz ,qeyri-mueyyen isimler qarsisinda ise a/an islenir.
Tek countable isim saitle baslayrsa an,samitle baslayarsa a islenir .Ex:an actor,a book
●A/an islenme yeri:
Terif vererken meselen :a dog is an animal
Pese adlarinda mes:she is a doctor
Ismin adi ilk defe cekilende mes:i see an apple
Olcu vahidlerinde 1 menasinda mes:3 manats a kilo
Her hansi,istenilen menasinda mes:a cat has legs
Such/quite/rather+a/an+singular count mes:such an interesting book
Tesvir edende mes;he was a tall man
Dozen, hundred ,thousand ,million,billion sozleriyle 1 menasinda mes:they had a hundred dollars
There is +singular countable mes:there is a book on the shelf
An hour and a half ,be in a hurry,half an hour
●The artikl islenme yeri
Morning,evening ve s in sozonusu ile islendikde mes:in the evening
Country kend menasinda islendikde her zaman the artikli islenir
The only
School/college/university/hospital/church/mosque/home bina menasinda islendikde
Weather ,information,bread,hair,news,advice,furniture bu sozler ancaq the artikli ile islenir ve ya artiklsiz

*🇦🇿Şəhid Elnur Bağırov🇦🇿*

gulu1096
*🇦🇿Şəhid Elnur Bağırov🇦🇿*
foto

*🇦🇿Şəhid Elnur Bağırov🇦🇿*

*Həyatı*

Elnur Bağırov 1996-cı il martın 6-da Cəlilabad rayonunun Privolnoye kəndində anadan olub.

*Hərbi xidməti💂🏻‍♀️*

Azərbaycanın Daxili İşlər Nazirliyinin Daxili Qoşunlarının əsgəri olan Elnur Bağırov 2020-ci il sentyabrın 27-də Azərbaycan Silahlı Qüvvələri tərəfindən Ermənistan işğalı altında olan ərazilərin azad edilməsi və Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün bərpa olunması üçün başlanan Vətən müharibəsi zamanı Murovdağ istiqamətində gedən döyüşlərdə savaşıb. Elnur Bağırov oktyabrın 2-də Murovdağ döyüşləri zamanı şəhid olub.

Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün təmin edilməsi uğrunda döyüş əməliyyatlarına qatılan və hərbi hissə qarşısında qoyulmuş tapşırıqların icrası zamanı vəzifə borcunu şərəflə yerinə yetirdiyi üçün Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin 15.12.2020-ci il tarixli Sərəncamına əsasən Elnur Bağırov ölümündən sonra "Vətən uğrunda" medalı ilə təltif edildi.

Azərbaycanın Kəlbəcər rayonunun işğaldan azad edilməsi uğrunda aparılan döyüş əməliyyatlarına qatılaraq şəxsi igidliyi və şücaəti nümayiş etdirdiyinə görə Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin 29.12.2020-ci il tarixli Sərəncamına əsasən Elnur Bağırov ölümündən sonra "Kəlbəcərin azad olunmasına görə" medalı ilə təltif edildi.

*Təltifləri •🎖️*

•🎖️ "Vətən uğrunda" medalı (ölümündən sonra)

•🎖️ "Kəlbəcərin azad olunmasına görə" medalı (ölümündən sonra)

_Ruhun şad olsun şəhidim_🥀😔

*Unutmayaq! Unutdurmayaq*

mexaniki hərəkətin növləri

markalogiya
Mexaniki hərəkəti iki əlamətinə görə sinifləndirmək olar. Bunlardan biri hərəkət zamanı sürətin dəyişmə xarakteri, digəri isə hərəkət trayektoriyasının formasıdır. Trayektoriya dedikdə hərəkət zamanı maddi nöqtənin izi başa düşülür. Yerdəyişmə isə maddi nöqtənin hərəkətə başladığı nöqtə ilə dayandığı son nöqtəni birləşdirən düz xətdir. Cismin yerdəyişməsi onun trayektoriyasından ya kiçik olur, ya da ona bərabər olur(yerdəyişmə trayektoriyadan böyük ola bilməz).
Sürətin dəyişmə xarakterinə görə hərəkət bərabərsürətli və dəyişənsürətli olur. Sürətin dəyişməsi müxtəlif xarakterli ola bilər:sürət müntəzəm arta bilər, müntəzəm azala bilər və ya heç bir qanunauyğunluğa tabe olmadan ixtiyari şəkildə dəyişə bilər. Bu səbəbdən, dəyişən hərəkət bərabəryeyinləşən, bərabəryavaşıyan və ixtiyari dəyişən olur.
Trayektoriyanın formasına görə hərəkət düzxətli və əyrixətli(xüsusi halda çevrə üzrə) olur. Yalnız bir düz xətt boyunca baş verən hərəkət birölçülü, başqa sözlə düzxətli hərəkət adlanır.
(yazar:trkn)