Klassik mexanika

markalogiya
Klassik mexanika
foto

Kvant mexanikasından fərqli olaraq, Nyuton fizikası olaraq da bilinən klassik mexanika, cəsədləri və onların hərəkətlərini araşdırır. Masanın üzərindəki su dolu stəkanın aşmasından, yerin günəş ətrafında hərəkətinə qədər hər hansı bir fiziki hərəkəti klassik mexanika izah edə bilər.

Redshift

markalogiya
Redshift
foto
Redshift - uzaq qalaktikalardan gələn yüngül spektrlərdə görünməz bir hərəkətdir. Səbəb kimi genişlənən kainatın nəzəriyyəsi ilə əlaqədar bir izahat verilir. İşıq spektrlərinin müşahidə olunduğu qalaktikalarda sürüşmənin səbəbi bu qalaktikaların daim uzaqlaşması və beləliklə dalğa uzunluğunun artmasıdır (qırmızı dalğa uzunluğu artır, mavi sürüşmə azalır).

Banner

markalogiya

Banner
foto
Banner Reklam :

Banner reklamları ümumiyyətlə müştərilərin qazanılmasında o qədər də effektiv deyil, lakin az miqdarda olsa da, potensial müştərilər qazanmağınıza kömək edə bilər.
Bu reklamlar belə işləyir: Müştəri web saytınıza daxil olur və web saytınız axtarış yaddaşına bir neçə kodu yerləşdirir. Bu şəxs web saytınızı tərk edərkən və yenidən qurulmuş bir şəbəkə istifadə edən saytlara girəndə reklamınız da həmin saytlarda görünəcəkdir.

Palm cockatoo

markalogiya
Palm cockatoo
foto

Palm Cockatoo, tutuquşuya bənzəyən bir quşdur. Cockadugilla ailəsinin üzvüdür və Avstraliyanın şimal-şərq hissələrində, Yeni Qvineya adasında və Aru adalarında rast gəlinir.

Ortaq marketinq

admin
Ortaq  marketinq
foto

eyni ya da yaxın hədəf
bazarlara istiqamətli olaraq əksəriyyətlə ayrı
sahələrdə fəaliyyət göstərən iki firma ya da
markanın ortaq güc və sinerji çıxarmaq üçün
müəyyən marketinq fəaliyyətləri daxilində
müştərilərinə ortaq həll və təkliflər verilməsi
mənasını verir.

misal verər olursaq

İntelin chip dizaynlarını Windows
əməliyyat sisteminə uyğun çıxarması, müəyyən
kompüter markalarının ana girdilərini
müəyyən parça və məhsulları seçmələri.
Avtomobil / təkər, qabyuyan maşın / yuyucu,
kimi tamamlayıcı məhsulları misal gətitmək olar.

Ölümsüz meduza

markalogiya
Ölümsüz meduza
foto

Ölümsüz meduza olaraq bilinən bu heyvanların cinsi yetkinliyə çatdıqdan sonra yenidən cinsi yetkinliyə qayıtdıqları məlumdur.

Həyatını kiçik bir su qabığı kimi başlayır və ömrünü başa vurduqda heyvanların sadə koloniyalarına qoşulurlar.

Bu proses dəfələrlə təkrarlandığı üçün ölüm kimi bir şey olmur onlarda.

Qaranlıq materiya

markalogiya
İşığa müdaxilə etməyən, ancaq maddələrə cazibə təsir edən bir maddə. Uzun müddət müşahidə oluna bilmədiyi üçün ciddi qəbul edilmədi. Ancaq ciddi tapıntılar ortaya çıxdı.

Qazanan marketinq

admin
Qazanan marketinq
foto

Hələ müştəri tapmayan potensial və olabiləcək şəxsləri hədəfləyən və onları şirkət - markaya qazandırmaq üçün girişilən marketinq fəaliyyətidir.Bir "Müştəri
Elmi "olan marketinqin ilk işi müştəri tapmaq-qazanmaq,ikinci işi qazandığı müştəri qaçırmamaqdır.

(Retention Marketing'e də bax.)

Böyük çöküş

markalogiya
Böyük partlayışla başlayan macəranın sonunun ən çox qəbul edilən modeli böyük çöküşdür. Başqa sözlə, bildiyimiz kainatın genişlənən quruluşu müəyyən bir kütlə sıxlığına əsaslandıqda, tərsləşəcək və içəriyə çökəcək və yox olacaq.

Ağ aslan

markalogiya
Ağ aslan
foto

Bu resessiv bir genetik mutasiya olan bir aslan növüdür. Təbiətdə yalnız 30-a yaxın olduğu bilinir. Ümumiyyətlə milli parklarda nəzarət altında yaşayırlar.

Kosmos-zaman

markalogiya
Fizikanın mürəkkəb nəzəriyyələrindən başqa, məkan-zaman anlayışı, bilinən üçölçülü xətt, məkan və həcmdən əlavə zamanın dördüncü ölçü kimi tərifidir. Eynşteynin məkan və zamanın ayrılmaz bir olması fikri nəticəsində hazırlanmış kosmik zaman anlayışı əyilməyə əsaslanan nəzəriyyəsi ilə məşhurdur. Bu nəzəriyyəyə görə kütlə məkan zamanında əyriliklər yaradır və zaman əyilir. Bu, vaxt axınının nisbi bir yavaşlamasına səbəb olur.

Propagasyon marketinq

markalogiya
Propagasyon marketinq
foto

Təbliğ etmək, yaymaq, balalamaq, çoxalmaq kimi mənalara sahibdir.
Propagasyon marketinq, Viral marketing,
"Contagion marketing", "Inertia marketing",
"Çox əlaqəli marketinq", "gizli marketinq ”.
Təbliğat, siyasi məqsəd güdən, çoxu dəfə
örtük tətbiq olunan dolayı bir rabitə formasıdır.

Bengal pişikləri

markalogiya
Bengal pişikləri
foto

Bengal pişikləri bir-birlərindən tamamilə fərqli xüsusi cinslər kimi yetişdirilir. Ləkələnmiş bir növ yerli pişikdir. Amerika Shorthair, Birma və ya Misir Mau pişiklərinin Efiopiya nəsilləri Asiya Leopard pişiklərindəndir.