Canavar

markalogiya
Canavar
foto
Canavarların təxminən 200 milyon qoxu hüceyrəsi var. İnsanlar 5 milyon. Beləliklə, bir canavar 1,5 kilometrdən çox məsafədə başqa bir heyvanı qoxusunu ala bilər

Nisbilik

markalogiya
Nisbiilik anlayışı ümumiyyətlə tək kimi müəyyənləşdirilsə də, əslində xüsusi və ümumi nisbi nisbətlərə bölünür. Xüsusi nisbilik dörd ölçülü məkan-zaman anlayışının tərifidir. (Üçüncü ölçüyə əlavə vaxt) Ümumi nisbilik cazibə və sürətlənmənin oxşarlığına əsaslanır. Ümumi nisbilikə görə məkan vaxtı bükülmüşdür.

Sektor bazar təhlili

markalogiya
Sektor bazar təhlili
foto

5-10 ildə sektorunuzun dinamikasını, ölçüsünü və böyümə meyllərini başa düşməlisiniz. Bu məlumat sayəsində hədəflərinizi (bazar payı, gəlirlilik və s.) Ədədi səviyyədə müəyyənləşdirə və investisiya qərarlarınızı istiqamətləndirə bilərsiniz.

Gəzinti motosikletləri

markalogiya
Gəzinti motosikletləri
foto

Uzun səyahətlər və fərqli marşrutlar üçün nəzərdə tutulmuş yüksək rahatlığı olan motosikllərdir. Motosiklet dizaynları motosikleti uzun məsafələri az fasilə ilə qət edilməsi üçün hazırlanmışlardır. Digər motosiklet növləri ilə müqayisədə daha böyük yanacaq çəni, daha rahat oturma mövqeyi və yan və arxa çantaları vardır. Gəzinti / Turing motosikletlərinin pis cəhəti, böyük ölçülərinə görə şəhər nəqliyyatında istifadəsi ağır və çətin olmalarıdır.

Klassik mexanika

markalogiya
Klassik mexanika
foto

Kvant mexanikasından fərqli olaraq, Nyuton fizikası olaraq da bilinən klassik mexanika, cəsədləri və onların hərəkətlərini araşdırır. Masanın üzərindəki su dolu stəkanın aşmasından, yerin günəş ətrafında hərəkətinə qədər hər hansı bir fiziki hərəkəti klassik mexanika izah edə bilər.

Fizika

Root
Fizika
foto

Fizika - təbiətin ən ümumi qanunlarını,bizi əhatə edən maddi aləmin quruluşunu və xassələrini öyrənir. Fizika yunanca "füzis "sözündən götürülmüşdür və mənası təbiət deməkdir. Ən sadə obyektlərdən (elementar zərrəciklərdən)tutmuş milyardlarla qalaktikanı özündə birləşdirən və haliyədə genişlənməkdə olan Kainata qədər hər şey daim hərəkətdədir, bir-birləri ilə qarşılıqlı təsirdədir və məlumat mübadiləsindədir.

Dart poison frog ölümcül qurbağa

markalogiya
Dart poison frog ölümcül qurbağa
foto

Ən zəhərli heyvanlar: Kolumbiyada dart zəhər qurbağası adlanan qurbağa, ilanların nüfuzunu günügündən azaltmaqdadır. Cəmi 2 sm boyu olan bu qurbağa ifraz etdiyi zəhərlə eyni vaxtda 150 nəfəri və ya 30.000 siçanı öldürə bilər. Bütün bədəni zəhərlə örtülmüş bu məxluqla dəri ilə əlaqə qurmaq kifayətdir. Digər maraqlı cəhət ondan ibarətdir ki, təhlükə hiss etmədiyi vaxtda onu əlinizə götürə bilərsiniz.

Qartal

markalogiya
Qartal
foto

Havadakı ən sürətli canlılar qartallardır. Ovalarını iti gözləri ilə hədəf aldıqda, inanılmaz bir sürətlə aşağıya doğru süzülürlər. Bu dalış zamanı onlar təqribən 322 km sürətlənir. Böyük qartallar ovlarını çox sürətli vuraraq ovlayırlar. Keçəl qartalın hədəfini vurması tüfəng gülləsinin vurulmasından iki dəfə güclüdür. Aquila cins qartalları saatda 340 kilometr sürətlə gedir və bu rekordunu özündə saxlayır.

Bengal pişikləri

markalogiya
Bengal pişikləri
foto

Bengal pişikləri bir-birlərindən tamamilə fərqli xüsusi cinslər kimi yetişdirilir. Ləkələnmiş bir növ yerli pişikdir. Amerika Shorthair, Birma və ya Misir Mau pişiklərinin Efiopiya nəsilləri Asiya Leopard pişiklərindəndir.

Şəkilləri necə çəkirik

markalogiya
Kameramıza qoyduğumuz filmləri çəkmək üçün düyməni basdığımızda işıqdan təsirlənir və kiçik bir pəncərə açılır və obyektivdən bağlanır. Beləcə; İşıqla ətraf mühitin görüntüsü filmə düşür. İşıq və kölgə intensivliyinə görə filmə düşür. İşıq və kölgənin intensivliyindən asılı olaraq filmdə ləkələr görünür. Bu ləkələr maşından çıxarılan film yuyulduqda daha aydın olur. Bu mənfi görüntü əvvəlcə müsbət hala gətirilir və sonra foto kağıza atılır

Termodinamik qanunlar

markalogiya
Termodinamik qanunlar
foto

Termodinamikanın qanunlarını termodinamikanın əsaslandığı əsas qanunlar kimi izah etmək olar. Fizikanın istilik, temperatur, enerji və iş üzərində dayandığı nöqtələrdə etibarlıdırlar.

Sıfır qanun: İstilik təmas qanunu. Nəticədə təmasda olan müxtəlif temperaturda olan əşyaların istiliyi bərabərləşir. (misal üçün: elinizde bir bardaq isti suyu tutarsanız,bir müddetden sonra bardaq soyumağa başlayacaq ve beden istiliyiniz derecesinde olacaq.)

Birinci qanun: Enerji qənaət qanunu. Enerji yoxdan yaradıla bilməz, oradan da məhv edilə bilməz.

İkinci qanun: Entropiya. Beləliklə, hər şey pisləşməyə meyllidir. Düzensizlik dəyişmir və ya artmır.

Üçüncü qanun: Temperatur. Temperatur sıfıra yaxınlaşdıqca, bütün hərəkətlər sıfıra yaxınlaşır.

Qaranlıq enerji

markalogiya
Daimi genişlənən bir kainat varsa, bu genişlənmənin bir hərəkətverici qüvvəsi olması fərziyyəsi ilə irəli sürülən enerji formasıdır. Məlum fizika qaydalarına uyğun hərəkət edən cisimlər bu hərəkətləri qorumaq üçün davamlı gücə ehtiyac duyur. Başqa sözlə, qaranlıq enerji daim hərəkət edən qalaktikaları və aralarındakı məsafəni tənzimlədiyi düşünülən bir enerji formasıdır.

Böyük çöküş

markalogiya
Böyük partlayışla başlayan macəranın sonunun ən çox qəbul edilən modeli böyük çöküşdür. Başqa sözlə, bildiyimiz kainatın genişlənən quruluşu müəyyən bir kütlə sıxlığına əsaslandıqda, tərsləşəcək və içəriyə çökəcək və yox olacaq.

Marketinq innovasiyası

admin
Marketinq innovasiyası
foto

Məhsul və xidmətlər bazara təqdim etmək üçün hazırlanır və istehsal olunur.Məhsul və xidmətlər daha çox satmatılması üçün daha çox müştəri cəlb edə bilməlidir.

Daha çox müştəri cəlb etmək üçün,müxtəlif məhsul və xidmətlər,fərqli və yeni dizaynlar,qablaşdırma və marketinq metodları marketinq yeniliyinin inkişafı və istifadəsi olaraq adlandırılır.

Propagasyon marketinq

markalogiya
Propagasyon marketinq
foto

Təbliğ etmək, yaymaq, balalamaq, çoxalmaq kimi mənalara sahibdir.
Propagasyon marketinq, Viral marketing,
"Contagion marketing", "Inertia marketing",
"Çox əlaqəli marketinq", "gizli marketinq ”.
Təbliğat, siyasi məqsəd güdən, çoxu dəfə
örtük tətbiq olunan dolayı bir rabitə formasıdır.

Xudu Məmmədov

markalogiya
Xudu Məmmədov
foto

Xudu Məmmədov 14 dekabr 1927, Ağdam – 15 oktyabr 1988 — Azərbaycanlı elm adamı və ictimai-siyasi xadim, professor, AMEA-nın müxbir üzvü, Geologiya-mineralogiya elmləri doktoru, Milli Azadlıq Qərargahı təşkilatının qurucularından (1969), Böyük Britaniya Kral Akademiyasının fəxri üzvü (1957)