böcək yemək meşələri xilas edir.

nurlan mamiyev
Böcək yemək fikirinin insanda yaratdığı yeganə şey iyrənmə, ikrah duyğularıdır. İnsanların qida istehlakı vərdişlərini kalori miqdarı və bəslənmə tarazlığı deyil, dinlər, ənənələr – qısacası mədəniyyətləri müəyyən edir, tənzimləyir. Məsələn, Avropada ən çox istehlak edilən ət donuz əti olsa da Asiyanın müsəlman kəsimin yaşadığı bölgələrdə istehlak dərəcəsi sıfırdır. Və ya Monqolustanda at əti istehlak edilsə də bizim qida rasionunda yer almır.

Günümüz insanları yalnız bir neçə onurğalı, yumşaqbədənli və buğumayaqlı yeməsinə baxmayaraq atalarımız böcək yeyirdi.

Böcəklər bol miqdarda zülal və yağsız mal ətindən daha az yağ ehtiva edir, içlərində bol miqdarda kalsium, dəmir, müxtəlif minerallar və vitamin vardır.
Zülal baxımından çəyirtkə 50-75%, hörümçək 64%, qarışqa 24%, toyuq 23%, balıq 21%, mal əti 20% və quzu əti 17% zülalla zəngindir.

Avropalılar böcək yemirlər, amma Afrikada müxtəlif çəyirtkə növləri və iri kəpənək tırtılları yeyilir. Taylandda bir növ iri su böcəyi, Yeni Qivineyada avqust böcəyi, Yaponiyada qızardılmış çöl arısı tək və ya digər qida maddələri ilə və ya souslarla qarışdırılıb yeyilir.
Hələ də dünyamızda insan qidası olaraq təxminən 500 böcək növü yeyilməkdədir, bunun 40%-i Mekada istehlak edilir.

İnsanların böcək yemə vərdişini qazana bilməmələrinin səbəbi ehtimal ki, böcəklərin ölçülərinin kiçik, buna görə də istehlak üçün lazımlı olan miqdarın təmininin çətin olmasından qaynaqlanmaqdadır.

Bundan sonra deyəcəklərimiz bizi diqqətli oxuyan və evlərindəki böcəyinin iqtisadi dəyərini anlayan oxucularadır:
Əgər böcək yeməyə qərar vermisinizsə, onları diri olaraq tutmalı və dərhal işə başlamalısınız, çünki ölü böcəklər çox tez xarab olur.
Qara milçəklər və hamam böcəkləri kimi böcəklərin əksəriyyəti bakteriya daşıyarlar, bunları yeməmək lazımdır. Əslində, bütün böcəklər parazit daşıdıqlarından yaxşı bişirmək lazımdır. Tüklü böcəklər boğazı göynədir, rəngli böcəklər isə əsasən zəhərlidir.

Zarafat bir tərəfə, insanlar sağlam bir şəkildə böcək yeyə bilmə vərdişi əldə etsəydilər, qida heyvandarlığına ayrılan otlaqlar bu gün meşə olaraq qoruna biləcəkdi !

rus dilində bilgilər

marketolog
10 заповедей железной дисциплины

Если вы думаете, что для полного успеха вам не хватает высшего образования, хороших связей или денег на банковском счету, то вы ошибаетесь! Вам не хватает дисциплины. Если вы хотите совершить квантовый скачок в развитии, то вам не обойтись без квантовых усилий. А они возможны только при суровой дисциплине.

Вот 10 «дисциплинарных» заповедей, о которых стоит помнить на пути к успеху:

1. Приготовьтесь к долгому пути. Поддерживайте себя в хорошей психологической, физической и финансовой форме. Вносите вклад в свою мечту, думая о долгосрочных последствиях своих действий. Не делайте того, что не пройдет проверку временем.

2. Вы можете падать по пути, но всегда поднимайтесь. Не отчаивайтесь из-за неудач. Вы можете пострадать, такое случается. Но чем чаще вы падаете, тем быстрее нужно подниматься. Каким бы ни был ущерб, вы выживете. Даже в самых неблагоприятных, немыслимых обстоятельствах.

3. Важно не то, каким будет следующий шаг; важно идти вперед. Если вы действуете правильно, просто делайте следующий шаг. Перестать делать что-то правильное раньше, чем ваши действия дадут результат, — все равно что допустить ошибку.

4. Все, кто участвует в гонке, устали так же, как и вы. Если вы все еще продолжаете бороться, оглянитесь вокруг — люди испытывают такие же чувства. Им ничуть не проще. Да и вам не сложнее, чем им. Просто осознайте боль и решите, что жажда успеха сильнее, чем желание избежать боли.

5. Всегда помните, что финишная черта обычно не видна до тех пор, пока вы не окажетесь прямо у нее. Так что бегите столько, сколько можете. Затем идите, пока можете идти. Затем ползите, цепляясь кончиками пальцев, пока их не скрутит судорога. Но никогда не останавливайтесь на пути успеху.

6. Дисциплина в равной степени зависит от того, что вы делаете, и от того, что вы отказываетесь делать. Для этого требуется мужество. Каждый день. Не так-то просто сказать себе «нет». Не так-то просто отговорить себя сделать то, что облегчит вам жизнь в данный момент (неважно, как этот поступок отразится на будущем).

7. Станьте независимым от ментальных вредных привычек. Мы зависим от страха, оправданий, эгоизма, мнения окружающих, бездельничанья перед телевизором, от ощущения безопасности, которое дает зарплата, от комфорта, от выбора легких путей. Скажите «нет» ограничивающим вас поступкам и отношениям, потребности всегда быть правым, мгновенному вознаграждению, сиюминутному эмоциональному комфорту, роли жертвы, лени, вредным мелочам, легкому и простому выбору.

8. Планируйте работать даже больше, чем можно себе представить. Вам не обязательно переезжать в Кению, чтобы потеть под жарким солнцем, готовясь побить мировой рекорд, но, возможно, вам придется провести десяток бессонных ночей, пока дойдете до финиша.

9. Успех и размеренная жизнь несовместимы. Чтобы стать успешным, нужны экстремальные усилия, а не обычная 40-часовая рабочая неделя. Нужно планировать работать больше, чем можно себе представить, а затем удваивать усилия.

10. Планируйте потерпеть одно-два поражения на пути к победе. Так происходит чаще всего. Если у вас все получилось с первого раза, задайте себе вопрос, достаточно ли амбициозной была ваша цель. Вы должны быть готовы к тому, что первые несколько, а то и десятки попыток окончатся неудачей. Извлеките ценные уроки из поражения и планируйте, как действовать дальше, до победного конца.

Вы хотите, чтобы вам преподнесли исполненную мечту на блюдечке с голубой каемочкой? Вряд ли такое возможно. Не надейтесь на это — действуйте!

qızılbaşlar

zuleyxa
Qızılbaşlar kimdir?
XV əsrin ikinci yarısında meydana çıxmış olan Qızılbaşlıq hərəkatı Azərbaycan, İran, İraq və Şərqi Anadoluda yaşayan türkdilli tayfaların tarixində yeni bir səhifə açdı.Dini baxımdan Qızılbaşlıq İslamda inqilab yaratdı. Tam anlamı ilə demək olar ki,Qızılbaşlıq hərəkatı İslamda Reformasiya hərəkatı idi.Bu təriqətin mənsubları şiəliyi sufiliyin müxtəlif cərəyanları ilə zənginləşdirərək şiəliyə dayanan böyük bir Qızılbaş dövləti qurdular.Bu dövləti qurmuş olan Şah İsmayılın amalı ədalətli bir dövlət qurmaq, burada yaşayan türkdilli tayfaları uzun illər məruz qalmış olduqları yadelli basqınlardan və tayfalar arası çəkişmələrdən qurtarmaq və onlar üçün gözəl güzəran təmin etmək olmuşdur. Amma tarixi şərait belə gətirdi ki, bu dövlət qərbdən Orta əsrlərin ən qüdrətli dövləti olmuş Osmanlı imperiyasının, şərqdən isə Özbəklərin Şeybanilər dövlətinin ardı-arası kəsilməyən hücumlarına məruz qalıb mövcudluğunu qorumaq naminə müharibələr aparmış oldu. Tarixin qismət etmiş olduğu qonşu dövlətlərin sünni ruhanilərinin fanatizmi, dini düşmənçilik siyasəti yeritməsi, öz dövlətlərini müharibələrə sövq etməsi tarixin axarını dəyişdirmiş oldu. XVI əsr bu üç türk dövlətinin bitməyən müharibələr əsri oldu. Əslində Osmanlıların Səfəvilərlə müharibəsini bir növ Reformasiya uğrunda müharibə kimi də qəbul etmək olar hansı ki,burada Osmanlı dövləti anti-reformator qismində çıxış edir.Qızılbaşlıq haqqında bir çox əsərlərin olmasına baxmayaraq yazımızda məqsəd bu hərəkatın mənşəyinə, yaranmasına, günümüzdəki mövcudluğuna müasir şərait baxımından qısa bir nəzər salmaqdır.Səfəvi-Qızılbaş ideologiyasının və qızılbaş hərəkatının mahiyyətinin nə olduğunu dəqiq anlamaq üçün ilk öncə bu hərəkatın yarandığı dövrə,həmin dövrdə Azərbaycanın və bütövlükdə Yaxın və Orta Şərqin sosial-iqtisadi vəziyyətinə,həmçinin Qızılbaşlığın bilavasitə bağlı olduğu sufilik və hürufilik dünya görüşlərinə baxmaq lazımdır.XIII əsrdə monqolların,XIV əsrin sonunda isə Teymurun dağıdıcı yürüşləri nəticəsində Azərbaycan bir sıra qırğınlar və dağıntılarla üz üzə qaldı.XIII-XIV əsr boyu davam edən Hülakü-Qızıl Ordu müharibələri,Teymurun yürüşləri, minlərlə sənətkar ailəsinin Azərbaycandan uzaq diyarlara aparılması,feodal ara müharibələri-bütün bunların əziyyətini xalq çəkir və sosial narazılıqları artırırdı.Üstəlik bu dövrdə xurafatın dində hakim olması,istənilən yenilikçiliyə qarşı çıxmaları,din adı ilə öz şəxsi maraqlarını güdmələri Ortodoksal Sünni məzhəbinə xalqın nifrətini artırırdı.Bütün bunlardan əlavə bəhs olunan dövrdə ölkədə siyasi birliyin vahidliyin olmaması,mərkəzləşdirilmiş dövlətin yoxluğu yadelli işğalçılara qarşı xalqın mübarizə əzmini zəiflədirdi.Təbii ki,siyasi birliyin yox olduğu bir şəraitdə xalqı öz ətrafında birləşdirə biləcək bir qüvvə,özü də bəhs etdiyimiz orta çağda ancaq din amili ola bilərdi.Beləliklə XIV əsrdən etibarən əvvəlki sakit,sülhsevər təbiətli sufi görüşlərinin içərisindən xalqı zalıma və zülmə qarşı mübarizəyə səsləyən bir sıra təriqətlər meydana çıxmağa başladı ki onlardan da biri Səfəviyyə təriqəti idi.Bu təriqətin banisi Pir-i Türkan Şeyx Səfiəddin İshaq Ərdəbili idi.Mənbələrdə onun Şeyx Zahid Gilaninin müridi olduğu və onun qızı Bibi Xanımla evləndiyi bəhs olunur. İ.P.Petruşevski Həmdüllah Qəzvininin məlumatına əsaslanaraq bildirir ki,Şeyx Səfiəddin özü Şafe-i məzhəbli sünni olmuşdur.Lakin o özü öz mühakiməsini öz qeydində şübhə altına alaraq deyir ki,ola bilər ki,Şeyx Səfiəddin özü gizlində şiə idi və şiəliyin təhkiyyə ehkamına əsaslanaraq öz dini inancını gizlədirmiş.Çünkü Şeyx Sədrəddinin müridlərindən biri olan Şah Qasim Ənvar(1357-1434) özü şiə idi.Şeyxin varisi olan Sədrəddinin dövründə artıq Ərdəbil dərviş ordeninin inancı şiə inancı olmuşdur. Həmin dövrdə Şeyx Səfiəddinin müridləri sırasında dövrünün bir sıra görkəmli şəxsiyyətlərinin olması və ona vəqf kimi bağışlanan hədiyyələr də Şeyx Səfinin nə dərəcədə nüfuzlu bir şəxsiyyət olduğunu sübut edir.Fəzlullah Rəşidəddinin Şeyxə yazmış olduğu məktubda ona vəqf kimi verilən torpaqlar və əşyaların adları çəkilir.Təxminən Şeyx Səfiəddin və onun mürşidi Şeyx Zahidlə eyni çağda digər irfani şəxsiyyət Pir Hacı Bektaş-i Vəli Xorasani də Anadoluda fəaliyyət göstərirdi.Onun XIII əsrdə əsasını qoymuş olduğu təriqət də elə onun öz adıyla adlandırılmışdır.Mənbələrin diqqətli analizi həm Səfiəddinin həm də Bektaşi Vəlinin əslində ikisinin də eyni yerdən-Xorasandan gəldiklərini ortaya qoymaqdadır. Belə ki,Şeyx Səfiəddinin uzaq əcdadları XI əsrdə Xorasandan İrana və Azərbaycana köç etmiş oğuz türkləri olmuşlar.Məhz gələcəkdə Şeyx Səfi ocağının Anadolu türkmən boylarının tabe olduğu dərgah halına gəlməsində mühüm rol oyanayan amillərdən olmuşdur.Bektaşilik XIII-XIV əsrlərdə bütün Anadoluda ən geniş yayılmış bir təriqətə çevrildi.Bu təriqətin Səfəviliklə və Hurufiliklə ideya yaxınlığı çox qısa zaman sonra onları bir birinə birləşdirdi. Şeyx Xacə Əlinin (1392-1429) dövründə ilk dəfə Rum türkmənlərinin(Rumlular)bir qismi Səfəvilərin müridlərinə çevrilmiş və Ərdəbildə yerləşdirilmişdir . Lakin daha sıx əlaqələr məhz Şeyx İbrahimin dövründə qurulmuşdur.Bir sıra rəvayətlərə görə Şeyx İbrahim bir neçə dəfə Anadoluya səfərlər etmiş və Malatyada Merzinlidə Səfəvi ocağı olan Şeyx İbrahim Vəli dərgahını yaratmışdır.Tezliklə Anadolu türkmənlərinin bir qismini müridliyə qəbul edən Şeyx İbrahim Vəli buraya Anadolu ələvilərinin inancının,təriqətin əsaslarını göstərən “Şeyx Səfi buyruğu” adlı sənədləri göndərməyə başlamışdır.Anadolu ələviləri ilə Səfəvilərin arasında ilk geniş əlaqə məhz indi də Ələvilər arasında Şah İbrahim Vəli adı ilə tanınan Səfəvi Şeyxi İbrahim Şeyxşah(1429-1447) tərəfindən qoyulmuş və Anadoluda yaşayan ələvi-bəktaşilər müridliyə qəbul olunmuşdur.İbrahimin oğlu Şeyx Cüneydin dövründə isə bu əlaqələr daha da sıxlaşmışdır.Əmisi Cəfər və Qaraqoyunlu Cahanşah tərəfindən Ərdəbildən sıxışdırılan Şeyx Cüneyd Anadoluya gələrək burada özünə daha çox mürid toplamış və artıq sülhsevər sufi və dini mövqeyindən hakimiyyət uğrunda mübarizə aparan döyüşkən mövqeyə keçid etmişdir.Onun oğlu Şeyx Heydərin dövründə isə bir sıra tədqiqatçıların fikrincə 12 dilimli çalma qızılbaşların baş geyimi olmuş və məhz elə buna uyğun olaraq da qızılbaş adı yaranmışdır.

atom bombası

huseynovaa
Nüve silahlıları bütün ölkələr tərfindən 1945-ci ildən günümüzə qədər onlardan necə qurtulmaq olar düşüncəsi üzərində çox düşünülən dağıdıcı və məhv edici silahlardır. Hər şey 1939-cu ildə Alman əsilli Albert Enşteynin ABŞ prezidenti Ruzveltə almaların atoma parçalara ayırmaqla yeni bir bomba hazırlamağa çalışdıqlarını bildirməsi ilə başladı. Həmin tarixdən etibarən Amerikada minlərlə elm adamı atom bombası hazırlamaq üçün gizli çalışmağa başladı. "Menhıddin" adı verilən layihəyə ümumilikdə 125000 nəfər cəlb olundu. Bomba ilk dəfə 16 iyun 1945 ci ildə sınaqdan keçirildi. Atom bombasından Yaponiyanın müharibədə təslim olmağı üçün istifadə edilməsi qərarı alındı. İlk hədəf olaraq Yaponiyanın Truqda yerləşən dəniz limanı seçilmişdi. Lakin Amerikanın prezidenti H. Truman hakimiyyətə gəldikdən sonra bombanın Yaponiyanın sərhədləri daxilində atılmasına qərar verdi. 13 iyun 1945 ci ildə Xroşirma və Noqasoki şəhərləri hədəf seçildi. 6 avqust 1945 ci ildə Enola Qey adlanan təyyarənin daşıdığı bomba Xroşirmaya atıldı. Təxminən 15000 ton dimanit gücünə bərabər olan 140000 nəfərin ölümünə səbəb oldu. 2 ci bomba 9 avqust tarixində Noqasoki şəhərinə atıldı. Burada da təxminən 60000 nəfər bombanın qurbanı oldu. Hər iki halda bomba şəhərin mərkəzində partladildi və 1 kilometr radiusunda olan hər şeyi elə partlayış anında elə yox etdi. 1-1,5 kilometr radiusunda sağ qalanların 50% daha sonra öldü. Atomun təsirindən illər keçsədə radioaktiv təsirlərindən xeyli insan xərçəng və buna bənzər xəstəliklərə tutuldu. Uzun illər uşaqların əksəriyyəti ya ölü, ya da şikəst doğuldu. Atom bombası partlayan zaman partlayışın episentrində temperaturun 1 neçə milyon selsi dərəcə olduğu təxmin edildi. Normal bir bombanın partlayış episentrində temperaturun 1 neçə min selsi dərəcə olduğunu fikirləşəndə belə mənzərə bütün qorxuncluğu ilə başa düşülür. Birdə bir neçə milyon olduğunu düşünün.
Nüvə silahları qarşı tərəfin düyməni sıxdığı an dərhal burda partlayan bir şey deyildir, bu savaş başlıqlarını sizə çatdıracaq bir növ vasitə olacaqdır. Ya bir raketin ucuna yerləşdiriləcək, ya da bir təyyarədən atılacaq.
Qitələrarası bir nüvə silahının atəşləndiyi andan hədəfə çatma müddəti orta hesabla 12 dəqiqədir. Əgər düşmən tərfindən hər hansı bir nüvə silahı hədəfə keçirildisə dərhal media, televiziya tərfindən xalqa xəbərdarlıq ediləcəkdir. 12 dəqiqə ərzində mal varlıqlarını qoruya bilməyəcəksiniz amma, sevdiklərinizi və özünüzü qorumaq üçün kifayət qədər vaxtdır.
İndi isə fərz edək ki yaşadığınız şəhərə nüvə hücumu reallaşdı. Artıq həyat ilə aranızda 3 əngəl var partlayışdan sağ qurtulmaq, yüksək temperaturdan sağ qurtulmaq, yüksək radiasiyadan sağ qurtulmaq. Əgər bir sığınacağınız varsa açarlarınızı elə yerə qoymaq lazımdır ki dərhal açarlarınızı götürüb qapını açasınız. Bir sığınacaqda su və qida varsa həftələrlə burada qala bilərsiniz. Ən əsası sudur. Nota məlumatlarına görə, nüvə sığınacaqlarına ən əsası snıckersdir. Çünki az yer tutur və çox enerjilidir.

şəhid ısmayıliv nazim

hafiz
Şəhid İsmayılov Nazim:
şəhid ısmayıliv nazim
foto
2020 ci il İyulun 16-da səhər saatlarında Azərbaycan-Ermənistan dövlət sərhədinin Tovuz rayonu istiqamətində gedən döyüşlərdə düşmən təxribatının qarşısını alarkən qəhrəmancasına şəhid olan İsmayılov Nazim Əfqan oğlu Ağstafa rayonunun Kol Xəlifəli kəndində anadan olub.Hal hazırdada Şəhidin məzarı adı çəkilən kəntdə dəfn olunub.
Hörmətlə anırıq:

standartlaşdırma

maleka
Standartlaşdırma – məhsullar (işlər, xidmətlər) üçün norma, qayda və xarakteristikaları müəyyənləşdirən fəaliyyət olub, aşağdakıları təmin edir:
-məhsulların (işlərin, xidmətlərin) insanın həyatı, sağlamlıq, əmlakı və ətraf mühit üçün təhlükəsizliyini;
-məhsulların (işlərin, xidmətlərin) texniki, texnoloji və informasiya uyğunluğunu, eləcə də qarşılıqlı əvəzolunmasını;
-məhsulların (işlərin, xidmətlərin) elm, texnika və texnologiyanın inkişafına
uyğunluğunu və onların rəqabət qabiliyyətinin yüksəldilməsini;
-ölçmələrin dəqiqliyini və vahidliyini;
-bütün növ resursların qənaətini;
-təbii və texnogen qəzaların və digər fövqəladə vəziyyətlərin yaranması ehtimalları nəzərə alınmaqla təsərrüfat obyektlərinin təhlükəsizliyini;
-ölkənin müdafiə qabiliyyətini və səfərbərliyə hazırlığın;
-istehlakçıların məhsulların (işlərin, xidmətlərin) nomenklaturu və keyfiyyəti haqqında tam və səhih informasiyaya malik olmalarını.
Standartlar məhsulun və xidmətin keyfiyyətinin yüksəldilməsini təmin edən normativ sənədlər sistemində əsas yerlərdən birini tutur. Standartlarda keyfiyyətin əsas göstəriciləri və bu göstəricilərin ölçülərinin xarakteristikası müəyyənləşdirilir. Standartlar elm və texnikanın son nailiyyətlərini özündə cəmləşdirir. Ona görə də onlar ölkənin iqtisadiyyatının inkişafında böyük rol oynayır. Beləki, standartlar qabaqcıl təcrübənin, mütərəqqi üsulların geniş yayılması üçün imkan yaradır.
Elmin bütün sahələrində olduğu kimi, standartlaşdırmada da müvəffəqiyyətlə fəaliyyət göstərmək üçün dəqiq, elmi əsaslandırılmış terminologiyanın olması zəruridir. Elmi və texniki terminologiyanın standartlaşdırılması zərurəti onunla bağlıdır ki, terminlər, anlayışlar və işarələr bütün normativ-texniki, konstruktor və texnoloji sənədlərin ayrılmaz hissəsini təşkil edir.

Klassik mexanika

markalogiya
Klassik mexanika
foto

Kvant mexanikasından fərqli olaraq, Nyuton fizikası olaraq da bilinən klassik mexanika, cəsədləri və onların hərəkətlərini araşdırır. Masanın üzərindəki su dolu stəkanın aşmasından, yerin günəş ətrafında hərəkətinə qədər hər hansı bir fiziki hərəkəti klassik mexanika izah edə bilər.

tar haqqında

admin
tar haqqında
foto

tar haqqında
foto
Azərbaycanda geniş istifadə edilən simli musiqi alətidir. Farsca "tar " sim deməkdir. Tarı ilk dəfə Carco şəhərinin Fərab adlı bir kəndində X əsrdə Türküstan türklərindən Tərxanın oğlu Məhəmməd düzəltmişdir. XIX əsrin II yarısında Azərbaycanlı tarzən Mirzə Sadıq (Sadıqcan) tərəfindən tarın quruluş və formasında dəyişikliklər edilmişdir. O, tarın tutma qaydasında da dəyişikliklər edərək tarı diz üstündən sinəyə qaldırmışdır. Məhz onun təkmilləşdirdiyi Azərbaycan tarı Qafqazda və Orta Asiyada geniş yayılmışdır. Tar, əsasən, üç hissədən - çanaq, qol və aşıxlar yerləşən kəllədən ibarətdir. Tarın təkmilləşdirilərək müasir şəklə salınmasının muğamların inkişafında böyük rolu olmuşdur. Bununla əlaqədar tar təkcə müşaiyətçi bir alət kimi qalmayıb, eyni zamanda solo ifaedici bir çalğı alətinə çevrilmişdir.

insan resurslarının seçilməsi

maleka
İnsan resurslarının seçilməsi formalaşdırılan namizədlər bazasından işi tələb olunan səviyyədə yerinə yetirə bilmək üçün lazımi biliyə, bacarığa, qabiliyyətə, iş təcrübəsinə sahib olan namizədlərin müəyyənləşdirilməsi prosesidir.
İnsan resurslarının seçilməsi prosesi aşağıdakı mərhələlərdən ibarətdir:
- Müraciətlərin qəbulu və ilk görüş;
- Müraciət formasının doldurulması;
- İmtahan/test keçirilməsi;
- İşə qəbul görüşü;
- Namizədin keçmişinin və zəmanətlərin araşdırılması;
- Tibbi müayinə və digər işlər;
- İşə qəbul haqqında qərarın qəbul edilməsi;
- İşə yerləşdirmə.
İnsan Resurslarının seçilməsi prosesinə təsir göstərən amilləri aşağıdakı kimi qruplaşdırmaq olar:
- Ehtiyac olan işçlərin sayı, keyfiyyəti, təcililiyi
- Seçim üsulunun uyğunluğu, maya dəyəri
- Seçim prosesində istifadə olunacaq mütəxəssislərin varlığı və keyfiyyəti
- Namizədlərin seçim üsuluna qarşı münasibəti
Müəssisələr adətən qeyd olunan amilləri nəzərə alaraq İR seçilməsi prosesində iki üsuldan istifadə edirlər:
- Ələmə üsulu;
- Tamamilə görmə üsulu.
İR seçilməsi prosesində istifadə olunan test formaları:
- Fərdi xüsusiyyətləri ölçən testlər (ağıl, bilik, bacarıq, şəxsiyyət, maraq, yorğunluq və monotonluq, güc və sürət, sağlamlıq və münasibət və s.)
- Tətbiq olunma əhatəsinə görə (fərdi testlər, qrup testləri);
- Kağız-qələm və alətli testlər (Məs., yalan maşını);
- Şifahi və yazılı testlər;
- Mədəniyyətlə bağlı olan və olmayan testlər;
- Psixometrik (müəyyən tərəfləri ölçən və rəqəmlə nəticə verən testlərdir) və proektiv testlər (rəqəmli nəticə verməyən və izahat əsaslı testlərdir);
- Xüsusi testlər, ümumi testlər və test batareyaları.

1. Peşə (vəzifə) standartları hazırlanmalı və müsahibə zamanı soruşulan suallar, müzakirə ediləcək məsələlər bu məlumatlara görə müəyyənləşdirilməlidir. Bu, görüşlərin işlə bağlı olmasına şərait yaradacaq.
2. Görüşdə iştirak edəcək insanlar təlimləndirilməlidirlər;
3. Görüşə hazırlaşmaq lazımdır;
4. İş görüşləri uyğun şəkildə keçirilməlidir.

məşhur ana şeirinin yaranma tarixi

nurlan mamiyev

Bir gün Mikayıl Müşfiqi Rəsul Rza evinə dəvət edir. Xeyli söhbətdən sonra süfrəyə yemək gətiriləndə Müşfiq gülümsəyərək:
— Mən ömrümdə bu böyüklüyündə qutab görməmişəm, — dedi, — ac adam bunun ikisini güclə yeyər.
Dostlar gülüşdülər. Rəsulun anası isə dedi:
— Oğlum, bu, qutab deyil. Şirvanda hamı ona kətə deyər. Çox dadlıdır. İçərisinə ən ətirli göyərtilər, bir də turşu əvəzinə nardança qoymuşam. Nuşi-canlıqla yeyin.
Müşfiq ilk dəfə eşitdiyi «kətə», «nardança» sözlərini ağızucu təkrar etdi. Nədənsə bir anlığa xəmir yayan Rəsulun anası ilə sac üzərində kətə bişirən qaynanasına baxdı və dərindən köks ötürdü. Bir papiros yandırıb, ürəyində həmişəlik qubar salmış bu sözləri pıçıldadı:
— Görəsən, anam sağ olsaydı...
Həmin axşam Müşfiq üzünü xatırlamadığı, sözünü, söhbətini yada sala bilmədiyi, 2 yaşında ikən itirdiyi anası Züleyxa haqqında şerini yazdı:

Ana dedim, ürəyimə yanar odlar saçıldı,
Ana dedim, bir ürpəriş hasil oldu canımda,
Ana dedim, qarşımda bir gözəl səhnə açıldı,
Ana dedim, fəqət onu görməz oldum yanımda.
Ana, ana!.. Bu kəlmənin vurğunuyam əzəldən,
Onu gözəl anlatamaz düşündüyüm satırlar.
Ana olmaz bizə hər bir “yavrum” deyən gözəldən,
Çünki onun xilqətində ayrıca bir füsun var.
Başqa aləm yaşamadım böylə gözəl biçimdə,
Onu kimsə gözəlliyin çilvəsində yaratmış;
Ana, ana… çiçəkli bir fidandır ki, içimdə
Ta əzəldən kök salaraq, ürəyimdə boy atmış.
O fidanı bəzi faqıt istiyorum çəkərək,
Qoparayım ürəyimdən, fəqət onda varlığım
Sızıldarkən, sanki bir səs qopub incə və titrək
Bir lisanla söylüyor ki:- Mənə dəymə, yazığım!
Çünki səni mən bəslədim, mən böyütdüm, oxşadım,
Söylədiyin sözlər ki var beşiyinin üstündə
Oxuduğum türkülərin kölgəsidir, övladım!
Mənə məxsus vərəqlər var hər kitabda, hər dində.
Nə doğru söz yazıqlar ki, görməmişəm onu mən,
Diyorlar ki, Müşfiq, xəstə bir tifildin, ananı
Baban kimi soyuq əllər qucağına çəkərkən,
Yalnız acı fəğanların titrədirdi hər yanı.
İndi mənə hər kəs:- Anan, baban varmı?- söyləsə,
Diyorum ki, — qapılmadan bir xülyaya, bir hissə-
Olan olmuş, keçən keçmiş, indi məni yaşadan
Bir müqəddəs, bir səmimi əməlim var, tapdığım.
İnandığım bir qiblə var, o da hər gün, hər zaman
Yorulmayan qollarımla, düşünərək yapdığım
Bir aləmdir, bir aləm ki, səmaları qıpqızıl,
Yüksəkləri, alçaqları, fəzaları qıpqızıl.

Kənan Bədəlov
məşhur ana şeirinin yaranma tarixi
foto
1

qəribə qadağalar

ilkane musayeva
qəribə qadağalar
foto
Bildiyimiz kimi bütün ölkələrin özünə xas adət - ənənələri, mədəniyyəti, qayda – qanunları var. Yalnız bəzi ölkələr var ki, onlarda bəzi qəribə qadağalar var. Düşünürəmki sizində marağınıza səbəb olacaq. Gəlin Türkiyədən başlayaq. Türkiyədə 80 yaşından yuxarı olan insanlar pilot olmaq hüququndan məhrum edilib.
Bu arada Azərbaycanda qəribə qadağalara rast gəlmədim. Əgər bildiyiniz elə bir qadağa varsa, yorum hissəsində yaza bilərsiniz.
İndiana ştatında insanların kiminsə dalınca danışmasına icazə verilmir.
İngiltərədə qadınların ictimai nəqliyyat vasitələrində şokolad yəmələrinə icazə verilmir. Həmçinin üzərində kraliçanın təsviri olan markanın baş aşağı yapışdırılması xəyanət hesab edilir.
Yunanıstanda uşaqların “PC computer” oyunları oynaması qadağandır.
Avstraliyada azyaşlıların siqaret alması qadağandır. Bunun qəribə tərəfi isə çəkmələrinin sərbəst olmasıdır.
Avstraliyada heyvanlara yemək adlarının ləqəb kimi qoyulması qadağandır.
Samoada kişinin öz həyat yoldaşının doğum gününü unutması cinayət hesab edilir.
Fransada “yad planetli” oyuncağının satışı qadağandır. Həmçinin orada donuzlara Napoleon adı qoymaq qadağandır.
İtaliyada artıq çəkidən əziyyət çəkən insanlara sintetik parçadan olan paltar geyinmək qadağandır.
Sinqapurda metroda saqqız çeynəmək olmaz, buna əməl etməyən şəxs həbs olunur. Bəzi mənbələrə görə isə ümumiyyətlə saqqız çeynəmək qadağandır.
Almaniyada avtobanda hərəkət edən zaman yanacaq çəninizdə benzin qurtararsa, sizin qanunla olan problemləriniz həll edilir.
Barselonada küçələrdə çimərlik geyimi ilə gəzmək qadağandır.
Tayland banknotlarında nüfuzlu şəxslərin rəsmləri həkk olunub. Əgər təsadüfən bu pulları kimsə tapdalasa ciddi məbləğdə cəzalana bilər.
İsveçrədə bazar günü camaşır asmaq olmaz.
Böyük Britaniya qanunvericiliyinə görə, deputatın parlament binasında ölməyi qadağandır.
Londonda yoluxucu xəstəlikdən əziyyət çəkən insanların taksidən istifadə etmələri qadağandır. Bununla yanaşı quduz olmuş itləri və yaxud cəsədləri taksidə aparmaq qanunsuzluq hesab edilir.
ABŞ'ın Florida ştatının Pensakoloda şəhərində yerli sakinin cibində 10 dollardan az pulu varsa, şəhərə çıxa bilməz.
Avstraliyanın Viktoriya ştatında bazar günləri çəhrayı rəngli şalvar geyinmək qadağandır.
Şotlandiyada inək saxlayan və otaran şəxslərin sərxoş olmaları qanunla qadağan edilib.

bədr döyüşü

hafiz
Bədr Döyüşü:
bədr döyüşü
foto
Hicrətin ikinci ilində Miladi təqvimlə 624 cü ildə Müsəlmanlarla Məkkə müşrikləri arasında ilk döyüş baş tutdu döyüş Bədr çölündə baş vermişdir. Döyüşdə Kafirlərin sayı 1000,Müsəlmanlarda isə onların 1/3 qədər əsgər var idi. Lakin sonda Allahın yardım və inayəti ilə müsəlmanlar parlaq qələbə qazandılar. Döyüşdə Kafirlər 70 itki verdilər onların yarısı Hz Əlinin (ə.s) qılıncı ilə öldürüldü.70 nəfər isə əsir alındı.

adlıq hal

markalogiya
Bu halın xüsusi şəkilçisi yoxdur.Ismin suallarına cavab verir.Adlıq hallı isim cümlə üzvünə görə mübtəda, qoşmalarla işləndikdə vasitəli tamamlıq, +xəbərlik(şəxs) şəkilçiləri olduqda cümlənin xəbəri ola bilir.Siz aşağıda "Asif" ismini bu cümlə üzvləri vəzifəsində görə bilərsiz.Asif içəri girdi. Içəri kim girdi? Asif.Demək Asif isimi adlıq haldadır və cümlənin mübtədasıdır.Asif ilə gəldim.kim ilə gəldim? Asif ilə sözü isə vasitəli tamamlıq olur.Gələn Asifdir. burada isə Asif ismi cümlədə xəbər vəzifəsində çıxış edir.
Qeyd: Xitab ismin adlıq halında olur .

Hörmətlə: Elvin Abdullayev
(yazar:abdullayev)

Redshift

markalogiya
Redshift
foto
Redshift - uzaq qalaktikalardan gələn yüngül spektrlərdə görünməz bir hərəkətdir. Səbəb kimi genişlənən kainatın nəzəriyyəsi ilə əlaqədar bir izahat verilir. İşıq spektrlərinin müşahidə olunduğu qalaktikalarda sürüşmənin səbəbi bu qalaktikaların daim uzaqlaşması və beləliklə dalğa uzunluğunun artmasıdır (qırmızı dalğa uzunluğu artır, mavi sürüşmə azalır).

təbiətin möcüzəsi

sehranin guli
təbiətin möcüzəsi
foto
Təbiət deyiləndə uca yaradanın yaratdıqı misilisiz gözəlliyi xatırlayırıq. Biz insanlar anlamırıq ki, təbiət sadəcə gözəl bir mənzərə deyil. Mənə görə təbiət bizlərə ruh yüksəkliyi verən, bizim qəlbimizi safalaşdırmaqı bacaran bir möcüzədir. Elə bu səbəblərdən təbiət və möcüzə vəhdət təşkil edir. Bir anlıq dünyada, kainatda baş verən hər bir hadisəni xatırlayaq. İstər bu pandemiya ilə əlaqədar olsun, istər hər hansısa ölkənin ərazisində baş verən müharibə, torpaq davası ilə əlaqədar olsun, istərsədə digər günlük problemlər ilə əlaqədar olsun. Bunların təbiətin möcüzəsi ilə nə əlaqəsi var deyə bilərsiniz? O zaman mən sizlərə cavab verim. Bu problemlər istər şəxsi həyatımıza, istər düşüncə tərzimizə, iş həyatımıza təsir edir. Elə buna görə də bir anlıq bu problemlərə yox deyək, dur deyək ən azından bir neçə saatlıq və ya günlük. Hər hansısa bir bölgəmizə səyahət edək, öz yaşadıqımız rayon, şəhər və ya kənd də ola bilər. Yetər ki, yalnız olacaqımız bir yer, məkan olsun. Düşünirəm ki, bu məqaləni, bu yazını bu məqama qədər oxuyanlar deyir biz ailəmizlə, yaxınlarımızla istirahət etmək istəsək, belə təbiət qoynuna üz tutmaq istəsək o zaman necə edək...? Əziz dostlarım təbiətin möcüzəsin görmək üçün, onu hiss etmək, ruhun sakitliyi üçün orada tək olsaq daha yaxşı olar. Onsuz digər zamanlarda ailəmiz, dostlarımızla vaxt keçiririk. Bu özəl günü özümüzə hədiyyə edək. Bir anlıq ruhumuz sakitlik tapsın, özümüzlə danışa bilək. Bəli doğru oxudunuz məhz elə özümüzlə danışmaq. Həyatda, bu yaşımıza qədər etmədiklərimizi düşünək. Niyə görə edə bilmədik, bizlərə mane nə oldu, özümüz ya ətrafımız...? Bu suallara o zaman cavab tapmış olarıq. Gəlin hamılıqla buna cəhd edək. Cəhd etmək istəyi belə bizə rahatlıq bəxş edəcək. Beləliklə təbiətin möcüzəsini duymuş, anlamış oluruq. Təbiət həyatın bir parçasıdır biz bunu unutmayaq. Bizi bizdən başqa heç kəs daha yaxşı anlaya bilməz. Əslində burada situasiya dəyişir anlaya da bilər, bunun da cavabını o bir gündə tapa bilərik. Beləliklə təbiət bizə bir möcüzə bəxş edir. Bu möcüzə bizi uğura aparır, daha böyük zirvələri fəth etməyə imkan yaradır. Təbiətə sevgi bəxş edək, təbiətdə bizə öz sevgisin, möcüzəsin bəxş edəcək.(yazar:Eyyubova Zeynəb)

portuqaliyada yağş

nurlan mamiyev
Yağış Portuqaliyada yağış işə gəlməmək üçün üzürlü səbəb hesab edilir. Yəni ki, yağış yağanda işə getməyə bilərsiniz. Əslində yağışın heç bir ətri yoxdur. Yağışdan sonra duyduğumuz ətir aktin-sianobakteriyaların iyləridir. Bu iyin adı qeosmindir. Bostvanada insanlar salamlaşarkən bir-birilərinə Pula deyirlər. Mənası isə yağış deməkdir. Yeri gəlmişkən yerli valyutanında adı məhz yağışdır. Kubada yağış yalnız günortalar, Tailandda isə yalnız gecələr yağır. Səhrada yağışın altında duran insan islanmır. Çünki səhraya yağan yağış yerə çatmamış qaynar istilik nəticəsində buxarlanır. Ona görədə deyirlər ki, səhraya yağış yağmır. Əslində isə yerə ən çox yağış düşən zona məhz səhralardır. Oqayo ştatının Uaynsberq şəhərində artıq 100 ildir ki, hər 29 iyul tarixində yağış yağır.
portuqaliyada yağş
foto

çingiz xan

hafiz
Çingiz xan:
çingiz xan
foto
Bütün bu çöl xalqları at belində igidliklər göstərən , düşmənlə vuruşa girməkdən çəkinməyən , yaxşı otlaqlara həmişə sahib olmaq arzusu ilə yaşayan cəngavərlər idilər. Vəhşi heyvan ovu onların həm də bir döyüşçü kimi formalaşmasında əsas amillərdən biri idi. 1125-ci ildə uzaq Şərqdə güclü Szin — "Qızıl padşahlıq" (monqolca Altan) dövləti yaranmışdı. Müasir Mancuriya və istila edilmiş Şimali Çin bu dövlətin tərkibində idi. Bu dövlət yarandığı gündən həmişə qonşu köçəri qəbilələrin hücumlarına məruz qalırdı. Köçərilərə qarşı sınanılmış mübarizə üsulu qəbilələr arasında nifaq salmaq bacarığı idi. Ayrı-ayrı qəbilələrin birləşərək möhtəşəmlik qazanmasının qarşısı bu yolla alınırdı. Bu siyasət Qobi səhrasından cənuba doğru və dağlar boyu köçərilərə qarşı çəkilmiş Çin səddindən də etibarlı idi. Bu siyasətə üstünlük verən çinlilər XII əsrdə tatarları monqollara qarşı qaldırmışdılar. Nəticədə , Xaqan Xabulun yaratdığı qara tatarlar adlanan qurum öz möhtəşəmliyini itirmişdi. İş o yerə çatmışdı ki, ağ tatarlar güclənərək çinlilərin özləri üçün qatı düşmənlərə çevrilmişdilər. Qorxuya düşmüş çinlilər tatarların daha da azğınlaşmasının qarşısını almaq üçün monqollara kömək etməyə başlamışdılar.
Monqolların çox böyük hörmətini qazanmış bir başçıları vardı. Onun adı Yesugey xan idi. O Xamaq Monqol konfederasiyasının xanı Xabul'un ölümündən sonra qəyyum olaraq dövləti idarə edirdi. O, Temuçin adlı tatar qəbilə başçısı ilə müharibə etməli olmuşdu. Müharibəni qalibiyyətlə başa çatdıran və tatar qəbilə başçısı Temuçini əsir götürən Yesugey Onon çayının sahilindəki məskəninə qayıdanda baş hərəmi Oelun'un oğul doğduğunu ona xəbər vermişdilər. Sevincək ata oğlunu qucağına alanda körpənin bərk-bərk sıxdığı sağ ovucunda qırmızı daşa bənzər qan laxtası görmüşdü. Mövhumatçı ata tatarlarla müharibədə qələbə qazanmasının əlamətini ilk övladının dünyaya gəlməsində gördüyündən ona sərkərdə Temuçinin adını qoymuşdu. Temuçin 1155-ci ilin fevral ayında Onon çayının sahilindəki Delyun-Boldox adlı yerdə dünyaya gəlmişdi.

Çingiz xanın məhşur bir sitatı var:

"Bir mismarı kiçik bilmə,bir mismar bir nalı,bir nal bir atı,bir at bir sərkərdəni,bir sərkərdə bir ordunu,bir orduda bir dövləti xilas edir"

Xan olması:
Tatarlar üzərində qələbənin səbəblərindən biri Temuçinin düşmən torpağında və qoşunlarında vəziyyətin necəliyini aşkara çıxarmaq üçün əvvəlcədən təşkil etdiyi hərbi kəşfiyyat idi. Həmin vaxtdan başlayaraq monqolların apardıqları bütün müharibələrdə hərbi kəşfiyyata xüsusi diqqət yetirilirdi. Tatarlara qarşı müharibədə göstərilən yardıma görə Toğrul xan və Temuçinə fəxri adlar verilmişdi.Toğrul xan Szin imperatorundan "Vanq xan" titulu, Temuçin isə Szinin sərhəd məsələlərinə baxan nazirindən "Sərhəddə səlahiyyətli bozqır sərkərdəsi" adı almışdı. Müstəqilliklərini həmişəlik itirmiş tatarlar monqolların tabeliyində qalmışdılar. Onlar sonralar Çingizin nəvəsi Batının monqol qoşunlarının tərkibində Rusiyayadək gedib çıxmışdılar. Tatarlara qarşı yürüşün başlanğıcında Temuçin bir çox qoşun başçıları ilə tanış olmuş, özünün hərbi istedadını nümayiş etdirə bilmişdi. O, şan-şöhrətli Xabul xanı və Xutula xanı özünün sələfləri sayırdı.
Temuçin qonşu qəbilələrin yerlərinə hücum edərək var-dövlətini, heyvan sürülərinin sayını artırırdı. Özünün tərəfdaşlarını çoxaltmaq məqsədilə müxtəlif nəsillərdən və qəbilələrdən qulluğa götürdüyü adamlara mal-dövlətindən hədiyyələr verirdi. Beləliklə, Temuçinin ulusu tədricən yaranmaqda idi. Getdikcə aydın olurdu ki, Temuçin bütün Monqolustanda hakimiyyəti əlinə alacaqdır.Buna görə də hakimiyyətə göz dikən digər qəbilə başçıları Temuçinə qarşı birləşməkdə idilər. Temuçinin ən təhlükəli düşmənləri tayciutlarla ittifaq yaratmış merkitlər sayılırdılar. Temuçin onu oğulluğa götürmüş Van-xanın köməyi ilə merkitləri darmadağın etdi. 1202-ci ildə Temuçinin özünün tatarlara qarşı döyüşlərini qələbə ilə qurtardı.
Temuçinin hərbi uğurları ona ideal bozqır hakimi şöhrəti qazandırmışdı. Bu,vaxtilə ona yardım göstərmiş Kerait xanı Toğrulun (Vanq xanın) xoşuna gəlmədiyindən aralarında düşmənçilik yaranmışdı. 1203-cü ildə sabiq müttəfiqlər arasında başlayan müharibədə Temuçinin qoşunları Van xanın qoşunlarını darmadağın etmişdi. Bu qələbədən sonra Temuçinin torpaqları genişlənərək nayman torpaqlarına çox yaxınlaşmışdı. Nayman xanı Kuçluk Temuçinin yeganə qatı düşməni olaraq qalırdı. Naymanların güclü qoşunu vardı. Buna baxmayaraq, Temuçinin qoşunları 1204-cü ilin payızında naymanları və onların müttəfiqlərini məğlubiyyətə uğratdı. Nayman xanı Kuçluk İrtış çayına tərəf qaçaraq canını bir təhər qurtara bildi. Naymanların müttəfiqi sayılan Merkit xanı Toxtabəy də onunla birlikdə aradan çıxdı. Bu qələbələrdən sonra bütün Monqolustanda Temuçinin hakimiyyəti bərqərar oldu.
Monqol qəbilə başçılarının çoxu öz iclaslarına toplaşaraq Temuçinin xaqan elan edilməsi vaxtının çatdığını bildirdilər. Qanunçuluğa dərindən hörmət edən Temuçin xaqan adının rəsmiləşdirilməsi üçün 1206-cı ildə bütün monqol aristokratiyası nümayəndələrinin iştirakı ilə Qurultay çağırılmasını lazım bildi. Onon çayının sağ sahilində təntənəli şəraitdə keçən qurultayda Temuçin rəsmi olaraq Çingiz xan adı ilə xaqan — yer üzünün hökmdarı elan edildi (Çingiz sözünün mənası bütün xalqların böyük xaqanı deməkdir.) Beləliklə, başda Çingiz xan olmaqla monqol dövləti yarandı.

Dini görüşü:
Temuçin olduqca dindar adam idi. Əbədi Göy Səmaya Mönq Kök Tenqriyə inanırdı. Temuçin iki dəfə qaçılmaz ölümdən xilas olmasını Əbədi Göy Səmanın onu öz ağuşuna alması ilə əlaqələndirirdi. Bildiyimiz kimi, o, ilk dəfə tayciutların əlindən möcüzə ilə qurtarmışdı,ikinci dəfə merkitlərin köçəbəyə qəfil hücümü zamanı düşmən əsirliyindən yaxa qurtara bilmişdi.O zaman atını Burxan-xaldun dağına çaparaq qalın meşəlikdə gizlənmiş, onu təqib edən üç yüz atlı hər tərəfi ələk-vələk etsələr də əlləri boşa çıxmışdı. Təhlükə sovuşduqdan sonra doqquz dəfə diz çökərək Mönq Kök Tenqriyə, yəni Əbədi Göy Səmaya öz minnətdarlığını bildirmişdi (qədim zamanlarda Baykal gölünün adı Mönq Kök Tenqri idi). Və həmin Burxan-xaldun dağını özünün son mənzili hesab etmişdi. Çingiz xan öləndən sonra onu həmin yerdə torpağa tapşırmışdılar.

Özünün şanlı keçmişi ilə həmişə fəxr edən monqol xalqında belə bir inanc vardı ki, vaxt gələcək, monqol xalqının keçmiş şöhrətini özünə qaytara biləcək rəhbər peyda olacaq, bütün monqol qəbilələrini birləşdirəcək və xalqın düşmənlərindən qisas alacaqdır. Hamı inanırdı ki, Əbədi Göy Səmanın köməyi ilə Temuçin xaqan olacaqdır. Bu şayiələr Temuçinə də çatır və özünə olan inamı daha da artırırdı. Bütün bunlardan sonra qəbilə başçıları və bozqır aristokratları öz adamları ilə Temuçinin yanına axışırdılar. Şöhrətli Xabul xanın nəslinin nümayəndələri və sonuncu monqol xanı Xutula xanın oğlu da Temuçinə qoşulmaq istəyənlərin arasında idi. Onlar Temuçini özlərinin rəhbəri kimi tanıdıqlarını bildirdilər. Gələnlərin əksəriyyəti Temuçinin şəxsində step bahaduru idealını görürdü. Hamı inanırdı ki, Temuçinə həm dinc həyatda, həm də döyüşdə Əbədi Göy Səma himayəçidir.