əliağa vahid-dedim

markalogiya
ƏLİAĞA VAHİD

Dedim : - Ey qönçə dəhan, könlümü qan eyləmisən ,
Dedi : - Bica yerə eşqimdə fəqan eyləmisən .

Dedim : - Insaf elə, incitmə məni, aşiqinəm ,
Dedi : - Get, sirrimi dünyayə əyan eyləmisən .

Dedim : - Ağlatma məni sərv boyun şövqündə ,
Dedi : - Göz yaşini bihudə rəvan eyləmisən .

Dedim : - Axir, gözəlim, bagü baharim sənsən ,
Dedi : - Sən ömrünü həsrətlə xəzan eyləmisən

Dedim : - Az çəkməmişəm gözlərinin həsrətini ,
Dedi : - Öz könlünü yersiz nigəran eyləmisən .

Dedim : - Eşqində əsirəm, mənə bəs xeyri nədir ?
Dedi : - Əvvəldə bu sevdadə ziyan eyləmisən .

Dedim : - Eşq atəşi neylər mənə, qorxan deyiləm .
Dedi : - Biçarə, yanarsan, nə güman eyləmisən ?

Dedim : - Ey gül, mən əzəldən də gözəl aşiqiyəm ,
Dedi : - Sən ruhini eşq iylə cəvan eyləmisən .

Dedim : - Hər gün səri-kuyində dolanmaqdir işim ,
Dedi : - Vahid, nə gözəl yerdə məkan eyləmisən...

azərbaycanda mal və xidmətlərin xarici dövriyyəsi artacaq

fidan19
Beynəlxalq Valyuta Fondunun (BVF) yenilənmiş proqnozlarına görə, bu il Azərbaycanın mal və xidmətlərin xarici dövriyyəsinin həcmi 30,6% artaraq 40,1 mlrd. ABŞ dolları təşkil edəcək.

Goldnew.ml xəbər verir ki,"APA-Economics"in BVF-yə istinadən verdiyi məlumata görə, 2021-ci ildə ölkədə mal və xidmətlərin ixracı təxminən 28,2% artaraq 20,9 mlrd. dollar, idxalın həcmi isə 19,3% artaraq 19,2 mlrd. dollara çatacaq. Beləliklə, mal və xidmətlərin xarici dövriyyəsinin müsbət saldosunun 1,7 mlrd. dollara bərabər olacağı gözlənilir ki, bu da 2020-ci illə müqayisədə 8 dəfədən çoxdur.

Qeyd edək ki, Fond 2022-ci ildə Azərbaycanın mal və xidmətlərin xarici dövriyyəsinin həcminin bir qədər azalaraq 38,4 mlrd. dollara enəcəyi güman edilir. İxracın 19,9 mlrd. dollar, idxalın isə 18,5 mlrd. dollar olacağı hesablanıb.

Xatırladaq ki, "APA-Economics"in Azərbaycan Mərkəzi Bankının məlumatları əsasında apardığı hesablamalara görə, 2020-ci ildə Azərbaycanda mal və xidmətlərin xarici dövriyyəsinin həcmi 30,7 mlrd. dollar təşkil edib. Bunun 22,7 mlrd. dolları xarici ticarət dövriyyəsinin payına, 8 mlrd. dolları isə göstərilən xarici xidmətlər dövriyyəsinin payına düşüb. Ötən il Azərbaycan xaricə 16,3 mlrd. dollarlıq mal və xidmət ixrac edib, və 16,1 mlrd. dollarlıq idxal edib. Beləliklə, ümumi dövriyyənin saldosu müsbət olub və 0,2 mlrd. dollara bərabər olub.azərbaycanda mal və xidmətlərin xarici dövriyyəsi artacaq
foto

pələng ilanı

sehranin guli
pələng ilanı
foto
Pələng İlanı - Dişləmədən sonra ölüm 30 dəqiqə  vaxt apara bilər, amma adətən 6-24 saat çəkir.  Anti-venin kəşf olunmazdan öncə pələng ilanının hücumu 60-70 faiz hallarda ölümlə nəticələnirdi.  Simptomlara ayaqda və boyunda ağrılar, keyimə, tərləmə və az sonra tənəffüs sisteminin büsbütün sıradan çıxması daxildir.  Pələng ilanlar adətən insanlardan qaçır, amma küncə sıxılanda böyük sərrastlıqla hədəfi çalır.

maraqlı məqalə

markalogiya
İslamın iki yönü biri iman , digeri onunhəyatda təzahürü-əməl

– Mən Allaha inanıram. Amma namaz qılmıram, oruc da tutmuram.

– Nə üçün?

– Məncə, namaz qılmaq, oruc tutmaq… bütün bunlar üçün vaxt lazımdır. Bugünkü həyat tərzi bunlara imkan vermir. Bir də ki əsas qəlbin təmiz olmasıdır. Mən heç kəsə pislik etmirəm, hamıya yaxşılıq edirəm. Əlsiz-ayaqsızlara əl tuturam.

– Amma namaz qılmağı, oruc tutmağı, kasıba əl tutmağı, insanlarla yaxşı rəftar etməyi Allah əmr etmişdir. Məgər dinimizin əmrləri içində “Sən bunları et, bəsdir. Başqası da o biri əmrimi icra etsin” kimi bir “vəzifə” bölgüsü varmı? Bizə belə bir seçim etmək haqqını kim verib?

Əziz oxucu! Bu dialoq xəyalın məhsulu deyil, mənim, sənin, onun – hər kəsin tez-tez eşitdiyi sözlərdən biridir.

“Uca Allahım! Səni qəbul edirəm, Sən varsan, hər şeyi yaradan da Sənsən, amma mənim işimə qarışma, qoy necə istəyirəm, elə də yaşayım” demək cəsarətini bizə kim verib? İşlədiyimiz müəssisələrdə müdirlərə, rəhbərlərə belə deyə bilmədiyimiz halda, Xaliqimizə, Rəbbimizə, Rəzzaqımıza (Allahın isimlərindən biri. “Ruzi verən” deməkdir) belə münasibət bəsləmək nə deməkdir? Bunun adı nədir?” qəbuldurmu, inkardırmı, tabe olmaqdırmı, asi olmaqdırmı, tərbiyədirmi, yoxsa?

“Mən inanıram” deyən adam inandığını göstərməlidir, yoxsa bu, ən azı “riyakarlıq”dır.

Bu qısa müqəddimədən sonra iman – ibadət bütövlüyünə nəzər salaq.

İman və ibadət

İslamın biri inanc, digəri də əməl olmaqla iki yönü vardır. Bunlar bir bütövün ayrılmaz parçalarıdır. İnanc, yaxud etiqad Allaha, peyğəmbərlərə, ən başda da Həzrəti Məhəmmədə (əleyhissalatu vəssalam), Qurana, mələklərə, axirətə, o cümlədən də cənnət və­ cəhənnəmə, qəza və qədərə şəksiz-şübhəsiz inanmaq, iman gə­tir­mək deməkdir.

İbadət etmək mənasında əmələ, iş görməyə gəlincə bu, Mü­qəd­dəs Kitabımızda daha çox “saleh əməl” termini ilə ifadə olunur. İnsan sırf Allah rizasını qazanmaq üçün Onun əmrlərini, ən başda da ibadətin əsasları olan namaz, oruc, zəkatı və imkanı varsa, həcci qüsursuz, nöqsansız yerinə yetirirsə, Uca Rəbbinə ibadət etmiş olur. İbadət bu qaydalara müvafiq gəlməsə, ona ibadət demək olmaz. Bu baxımdan ibadət İslamda imanla yanaşı durur, onunla qoşa addımlayır, onu tamamlayır, onu zəifləməkdən, tibb dili ilə desək, kənar, yad viruslara yoluxmaqdan qoruyur, möhkəmləndirir. Bu baxımdan ibadət iman qədər əhəmiyyətlidir. Ona görə də “Allaha inanıram” deməklə yanaşı, bu inancın nə qədər sağlam olub-olmadığını da ciddi düşünməliyik.

İnsan həm mənəvi, həm də maddi varlıqdır: iman onun mənəvi, ibadət isə maddi yönünü bir bütöv halına gətirir, insanı insan olaraq tamamlayır. Buna görə də imanla bağlı əsasların hamısına iman etmək insanı ilk növbədə əqidə məsələsində lazımi səviyyəyə yüksəldir, imanla doldurur, onu fikri və əqli baxımdan xoşbəxtliyə aparır və bəxtiyar edir.

Bundan sonra ikinci, həlledici mərhələ gəlir. Bu mərhələdə insanın səadətinə mane olan ünsürlər iradi olaraq dəf edilir. Məhz bu prosesdə ibadətlərin icrası öz həlledici rolunu oynayır və onların yerinə yetirilməsi ilə məna və əməl vəhdəti, başqa sözlə, kamil insan meydana çıxır.

Digər tərəfdən də ibadətlər insanda etiqadın inkişafına xidmət edir. İbadət artdıqca iman kamilliyə yüksəlir. İbadət olmasa, dünya və axirət həyatını itirmək labüd olar. Bəli, insanın yoldan azmaması və inancını qoruyub saxlaması ancaq ibadətlə mümkündür. Bu baxımdan qəti şəkildə demək olar ki, imanın könüllərdə həmişə təzə, təravətli qalması ibadətdən asılıdır.

İman ibadət sayəsində heç köhnəlmədən təzə qala bilər. Yoxsa ibadətsiz insanda imanın son ana qədər qərar tutub-tutmaması məchuldur. İnsan bu və ya başqa səbəbdən Allahın inayət və lütfünə layiq ola bilər, “hə, doğrudan da, Allahın olmaması mümkün deyildir, Allah, doğrudan da, vardır” qənaətinə gələrək Allaha iman edə bilər. Amma bu, tam, mükəmməl iman yox, nəzəri iman sayılır. Nəzəri imanın həqiqi, əməli imana çevrilməsi və lazımi səviyyəyə yüksəlməsi üçün dövrəyə ibadət girir, iman ibadəti, ibadət imanı kamilləşdirə-kamilləşdirə insanı mələklərdən də uca məqamlara yetişdirir. Başqa sözlə, insan bu yolla öz həqiqi mahiyyətini kəsb etmiş olur.

Bu baxımdan, “inanıram, amma içki də içirəm, və ya namaz qıla bilmirəm” deyən insanların imanı təmin edən lətifələrində (qəlbin, ruhun incə, həssas duyğuları) nəsə çatışmır, yaxud sıradan çıxıb. Bəli, bu adamlar sözlərində sadiqdirsə, imana əməllə dəstək verməli, əməllə tamamlamalı, ibadətləri yerinə yetirməklə Haqq qapısının azad qulları olmalıdır ki, həqiqi mənada iman etmiş olsunlar.

İmandan, başqa sözlə, insanın kamilliyindən danışarkən böyük İslam alimi, məşhur təfsirçi Almalılı Məhəmməd Həmdi Yazır həzrətləri[1]“Haqq dini – “Quran dili” adlı möhtəşəm əsərində yazır:

“1. İslam dini təkcə iman məsələsindən ibarət deyildir, imanla əməllərin (ibadətlərin – N.Ə.) məcmusudur. Yoxsa əməli bir kənara atıb dindən feyz gözləmək təhlükəlidir.

2. Belə olmaqla bərabər iman hələ əməl (ibadət – N.Ə.) demək deyildir. Əməlin fərz olmasına inanmaqla imanla əməl etmək bir-birindən çox fərqlidir. Müsəlman əməl etdiyi üçün mömin olmur, iman etdiyi üçün əməl edərsə, mömin sayılır. Buna görə də insan əməl etmədiyi, yaxud əməllərə lazımi qədər əhəmiyyət vermədiyi üçün kafir olmur.

Göründüyü kimi, inanmaq və tətbiq etmək arasında bir fərq var. Lakin bu vəziyyət, təkrar edək ki, ən son həddir. Həqiqətdə isə imanla əməl bir-biri ilə yaxından bağlıdır. Bir insan məhz ibadətləri ilə müsəlman kimi qəbul edilir.

Məlum olduğu kimi, müsəlman cəmiyyətində bir sıra hökmlər “zahirə baxaraq hökm vermə” qaydasına uyğun tətbiq edilir. Bir insan əgər Müsəlman olduğunu göstərən bir əməl ortaya qoymursa, əlbəttə, o, müsəlman kimi qəbul edilə bilməz. Çünki sonsuz bir güc və qüvvət qaynağı olan iman İslamı dil ilə ifadə, qəlb ilə təsdiq etməkdən ibarət olsa da, ondan istənilən səmərəni və arzu edilən nəticəni əldə etmək üçün imanın əməllə gücləndirilməsi başlıca şərtdir.

ardı var..
*E-kitabxanam*🏛️
https://t.me/e_kitabxanam

puşkin və yaradıcılıq

nurlan mamiyev
🍂1830-ci ildə Puşkin evlənmək qərarına gəlir.Toydan əvvəl atası tərəfindən ona hədiyyə olunmuş Boldino malikanəsinin yaxınlığında yerləşən kəndə gedir.Elə bu zaman Moskvada baş qaldırmış vəba epidemiyası səbəbi ilə karantin elan olunur və şair 3 ay burda qalmağa məcbur olur.O belə bir vəziyyətin olacağı ehtimalını düşünmədiyindən vaxtını mütaliə edərək keçirmək üçün özü ilə heç kitab da götürməyibmiş.İlk vaxtlar ruhdan düşməyinə baxmayaraq,sonradan bu vəziyyətdən ilhamlanır və əsərlərinin,demək olar ki,yarısını o dövr ərzində əsrəyə gətirir.Bundan əlavə 7 il ərzində bitirə bilmədiyi məşhur "Yevgeny Onegin"romanını da bitirir.Şairin həyatının bu dövründəki məhsuldarlığına istinad edərək həyatımızdakı sıxıcı,darıxdırıcı vaxtları müsbət istiqamətdə dəyərləndirib faydalı işlər ortaya qoysaq biz də həmin dövrü öz həyatımızın "Boldino payızı" dövrü adlandıra bilərik.

təhsil

alisoy
Çağdaş dövrümüzdə təhsilə olduqca çox önəm verilir. Yaşından, cinsindən, irqindən, milli mənsubiyyətindən asılı olmayaraq hər kəs təhsil almalıdır. Ala bilər yox ALMALIDIR. Bəziləri çıxıb deyəcək ki, "bəlkə imkanı yoxdu". Normal haldı. Hər kəs milyarder olmalıdır deyə bir aksioma yoxdur və ola da bilməz. Lakin bit fakt vardır ki, təhsilə yönələn şəxsə, bu sahədə canını ortaya qoyan şəxsə inanın ki, şərait yaradılır. Təhsil-bir ailə başçısını övladları qarşısında acizlikdən xilas edir; təhsil-bir fərdi 4-5 nəfər arasında bisavad cavablar verməsinin qarşısını alır və s. Təhsillə bağlı çox izahlat vermək olar. Əsas toxunacağımız məsələ qadınların təhsil alması ilə bağlıdır. Hər kəsə aydındır ki, əvvəlki dövrlərdə, hətta hal-hazırda da qız uşaqlarının təhsildən yayınması halları tez-tez baş verir. Bu olduqca arzuolunmaz bir hadisədir. Niyə? Çünki bisavadlığa yol açır, acizlik əlamətini formalaşdırır, ətraf-mühitdən təcridə gətirib çıxarır.
Qız uşaqlarının təhsil alması şərtdir. Gələcəyin bir anasıdır hər bir qız uşağı. Övladına nə aşılayacaq təhsil almasa? Əlbəttə böyük bir HEÇ NƏ...
Məqsədim sizi yormaq deyil :)
Lakin bir faktı daha nəzərə çatdırmaq istəyirəm. İfadəmə görə çox üzr istəyirəm hər bir kişi həyat yoldaşını həkimə aparan zaman əmrlə bunu deyir: "Qadın həkim olmalıdır!" Yaxşı belə deyilirsə, nə üçün qadının təhsil almasına maneəçilik törədirlər??? Ən sonda bildirmək istəyirəm ki, Qadının təhsil alması şərtdir...təhsil
foto

Nisbilik

markalogiya
Nisbiilik anlayışı ümumiyyətlə tək kimi müəyyənləşdirilsə də, əslində xüsusi və ümumi nisbi nisbətlərə bölünür. Xüsusi nisbilik dörd ölçülü məkan-zaman anlayışının tərifidir. (Üçüncü ölçüyə əlavə vaxt) Ümumi nisbilik cazibə və sürətlənmənin oxşarlığına əsaslanır. Ümumi nisbilikə görə məkan vaxtı bükülmüşdür.

nazim hikmət

samirasahib

nazim hikmət
foto


Nazim Hikmətin "Ben bir ceviz ağacıyım." şeirinin yaranma tarixçəsi olduqca maraqlıdır...
Şair Gülhanə parkında sevgilisi ilə görüş təyin edimiş. Lakin polislər onu təqib edirlər. N.Hikmət ələ keçəcəyini görərək fürsət tapıb parkdakı Qoz ağacına çıxır. Sevgilisi gəlib onu elə yanında gözləsə də, heç nə deyə bilmir. Bundan sonra o məşhur şeirini yazır:
Ben bir ceviz ağacıyım Gülhane parkında,
Ne sen bunun farkındasın, ne de polis farkında.
Ben bir ceviz ağacıyım, sen de bunu duymadın...

qız qalası

ilkane musayeva
qız qalası
foto
Qız qalası — Bakının, eləcə də Abşeronun ən möhtəşəm və sirli memarlıq abidəsidir. Qala qədim qala divarlarının cənub-şərq hissəsində, dənizkənarı parkın yaxınlığında yerləşən tarixi abidədir. Uca qüllə şəkilli bu nadir abidənin açılmamış tarixi-memarlıq problemləri çoxdur. Qalanın daxili hissəsi 8 mərtəbəyə bölünür. Hər mərtəbə yonma daşlarla tikilmiş, günbəz formalı tavanla örtülmüşdür. Mərtəbələr bir-birinə divarların içində tikilən daş pilləkənlərlə birləşir. Gün işığı qalaya içəri tərəfi daha geniş olan dar pəncərəyə bənzər mağzallardan düşür. Birinci mərtəbədə qalın divarların içərisində oyuqlar var, bunlar daxili diametri 30 sm olan dulusçuluq borularıdır. İkinci mərtəbədə diametri 13.5 sm olan quyu var. Abidənin hündürlüyü 28 m, diametri 16-16.5 m-dir. Qalanın divarlarının qalınlığı aşağıda 5 m, yuxarıda 4 m olmaqla silindrik hissədən və ona bitişik bütöv çıxıntıdan ibarət orijinal quruluşa malikdir.
Yaranışından əsrlər, illər keçməsinə baxmayaraq maddi mədəniyyət tariximizin ən görkəmli abidələrindən biri olan Qız qalası hələ də sirli-sehrli qalmaqdadır. Bu abidə ətrafında müxtəlif versiyalar irəli sürülsə də, rəvayətlər danışılsa da, onun nə zaman və hansı məqsədlərlə tikilməsi dəqiq məlum deyil. Bəzi alimlərin gəldiyi nəticəyə görə, qala hərbi təyinatlı olub və Azərbaycanın şimal sərhədlərindən – Dərbənd qalasından başlanan müdafiə-istehkam tikililəri kompleksinin bir hissəsidir. Lakin alimlər hələ də Qız qalasının sirlərini aça bilməyiblər. Bu baxımdan abidənin mənşəyi və funksiyası ilə bağlı hələ çox tədqiqat aparılmalıdır.
Qalanın nə vaxt tikilməsi ilə bağlı da birmənalı qənaət yoxdur. Qız qalasının rəsədxana məqsədilə inşa edildiyi, qədimdə buradan göy cisimlərinin müşahidə olunduğu da bildirilir.
Qalanın cənub-qərb hissəsində kufi (ərəb) əlifbası ilə bunlar yazılıb: “Məsud ibn Davudun qalası”. Daşların növünə və vəziyyətinə görə alimlər belə güman edirlər ki, bu kitabələr Qız qalasının divarlarına təxminən XII əsrdə bərpa işləri zamanı əlavə edilib. Sonuncu dəfə qala 1960-cı ildə bərpa olunub. Qalanın qeyri-adi forması və orijinallığı Azərbaycan alimlərinin marağına səbəb olur.
Tarixi mənbələr bildirir ki, Qız qalasının indiki adı nisbətən yenidir. Bəzi sənədlərə əsaslanaraq söyləmək olar ki, XIX əsrə qədər bu tikili “Xunsar” adlanıb. Yəqin ki, bu adın mənşəyi yunanların sitayiş etdiyi Asaru və romalıların Osiris adlandırdığı tanrının adından törəyib.
Bu tikilinin “Güzə qalası” adlandırılması haqqındakı rəy də maraqlıdır. Güzə qalası işıq və od tanrısının məbədi olub, qədim türk tayfaları, yaxud tayfa birlikləri ona sitayiş edib.
“Qız qalası” adı, yəqin ki, tikilinin “müdafiə” keçmişi ilə bağlıdır, çünki bir vaxtlar o, Bakının əsas qalası funksiyasını yerinə yetirirdi. Tarixin bütün çoxsaylı hücum cəhdlərinə baxmayaraq, qala heç zaman fəth olunmayıb.
Hərçənd qalanın ətrafında “dolaşan” çoxsaylı əfsanələr onun adını daha çox romantik hekayətlərlə bağlayır. Qız qalasının yaranması haqqında xeyli rəvayət və uydurmalar dolaşır. Onların əksəriyyəti “qız” sözü ilə əlaqədardır. Əfsanələrin birində deyilir ki, bir şah qızını sevmədiyi adama ərə verməyi qərara alır. Başqasını sevən qız özünü bu aqibətdən xilas etmək və atasını fikrindən daşındırmaq üçün atasından bir qüllə tikməyi və tikinti qurtaranadək gözləməyi xahiş edib. Lakin şah tikintinin başa çatması ərəfəsində belə öz fikrini dəyişmir və onda qız qalaya çıxaraq özünü dənizə atır. Bundan sonra onun dəyib parçalandığı qayaya “qız daşı” adı verilir. Nişanlı qızlar buranı ziyarət edir, daşın üzərinə gül qoyurdular.
Bu əfsanənin başqa bir versiyası da var hansı ki, qız özünü dənizə atdıqdan sonra sevgilisi padşahı öldürərək onun intiqamını alır. Lakin bir müddət sonra su pərilərinin qızı xilas etdiyini öyrənir. Tezliklə sevgililər bir-birini tapır və evlənirlər. Əfsanə həm də sübut edir ki, bir vaxtlar Xəzər dənizinin suları Qız qalasının ətəyinə çatırmış.
Qız qalasıyla bağlı əfsanə Azərbaycanda bir çox poema və teatr tamaşalarının mövzusu olmuşdur. 1940-cı ildə böyük bəstəkar Əfrasiyab Bədəlbəyli həmin əfsanənin motivləri əsasında ilk Azərbaycan baleti olan Qız qalası baletini yazmışdır. Balet ilk dəfə Azərbaycan Dövlət Opera və Balet Teatrında səhnələşdirilmişdir.
Qız qalası 1992-2006-cı illərdə 1 və 250 manatlıq, 2006-cı ildən 10 manatlıq və 5 qəpiklik pul əskinaslarında təsvir edilmişdir.
2010-cu ildən etibarən, hər il Qız Qalasının yaxınlığında Heydər Əliyev Fondunun, “Qız Qalası” Bədii Qalereyasının, Bakı Müasir İncəsənət Muzeyinin və “İçəri şəhər” Dövlət Tarix-Memarlıq Qoruğunun təşkilatçılığı ilə “Qız Qalası” Beynəlxalq incəsənət festivalı keçirilir.
Bu gün Qız qalasını tədqiq edən hər hansı bir şəxs qalanın qaya süxurları üzərində inşa edildiyini müşahidə edə bilər. Həmçinin aydın olur ki, qalanın çox dəbdəbəli yuxarı hissəsi və çox sadə, hamar aşağı hissəsi var. Qalada illər boyu çox sadə bərpa işləri aparılıb və indi qala qədim və yeni tikinti işlərinin qarışığından ibarətdir.
Qız Qalası 1964-cü ildən muzey kimi fəaliyyət göstərməyə başlamış, 2000-ci ildə UNESCO-nun Ümumdünya irsi siyahısına salınmışdır.

ramiz rövşən kimdir

markalogiya
Ramiz Rövşən 1946-cı il dekabrın 15-də Bakının Əmircan kəndində anadan olub. Əslən Qubadlı rayonunun Teymur Müskanlı kəndindəndir. Suraxanı rayonundakı 208 N-li şəhər orta məktəbində təhsil alıb. Azərbaycan Dövlət Universitetinin Filologiya fakültəsini (1964-1969), Moskva Ali Ssenari Kurslarını bitirib (1976-1978). Cəfər Cabbarlı adına "Azərbaycanfilm" kinostudiyasında, "Mozalan" satirik kinojurnal studiyasında redaktor (1971), kinostudiyanın ssenari emalatxanasında ssenarist (1974-1975), ssenari redaksiya heyətinin üzvü (1979-1987), kinostudiyanın baş redaktoru (1987-1992), Azərbaycan Tərcümə Mərkəzinin baş redaktoru (1992-2020) işləyib. Bir neçə şeir kitabının müəllifidir.*_#Memoriiest☄️_*

bakıda qadın ərini qətlə yetirib

fidan19
Bakıda qadın ərini qətlə yetirib

Aprelin 21-də saat 20 radələrində Qaradağ rayonu, Lökbatan qəsəbəsi ərazisində Əskərzadə Elvin Pənah oğlunun yaşadığı evdə bıçaqlanaraq öldürülməsi barədə rayon prokurorluğuna məlumat daxil olub.

Aparılan ilkin araşdırmalarla zərərçəkmişin arvadı Babayeva Sevda Rasim qızının şəxsi münasibətlər zəminində aralarında yaranmış mübahisə zamanı bıçaqla Elvin Əskərzadənin sol sinə nahiyəsinə xəsarət yetirərək qəsdən öldürməsinə əsaslı şübhələr müəyyən edilib.

Faktla bağlı Qaradağ Rayon Prokurorluğunda Cinayət Məcəlləsinin 120.1-ci (qəsdən adam öldürmə) maddəsi ilə cinayət işi başlanıb.

Sevda Babayeva şübhəli şəxs qismində tutularaq istintaqa cəlb edilib.

Hazırda cinayət işi üzrə istintaq hərəkətləri davam etdirilir.

mübariz ibrahimov

hafiz
Mübariz Ibrahimov Azərbaycan Respublikasının milli qəhrəmanı:
mübariz ibrahimov
foto
Mübariz İbrahimov 1988-ci il fevralın 7-də Biləsuvar rayonunun Əliabad kəndində anadan olub.1994-cü il şəhid olmuş M.Piriyev adına Əliabad kənd orta məktəbinə daxil olmuşdur. 2005-ci ildə orta təhsilini başa vurub, hərbi xidmətə çağrılmışdırHərbi xidmətini Daxili Qoşunların "N" saylı hərbi hissəsinin Xüsusi Təyinatlı Bölüyündə keçirib.Hərbi xidmətini 2007-ci ildə çavuş rütbəsində başa vurub.Bir müddət “İnter Sekyuriti” MMC-də mülki işlərdə işlədikdən sonra, 2009-cu ilin avqust ayında yenidən gizir rütbəsində hərbi xidmətdə çalışmağa başlayıb.Bir müddət sonra öz arzusu ilə cəbhə bölgəsindəki hərbi hissələrdən birində xidmət etməyə başlayıb.18 iyun 2010-cu il tarixində gecə saat 23:30 radələrində gizir Mübariz İbrahimov təkbaşına iki ordu arasındakı bir kilometrlik minalanmış sahəni keçərək Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin çox sayda əsgər və zabitini gözlənilmədən birinci həmlədə məhv edir.Sonra isə düşmənin öz silahlarını özünə qarşı istifadə edərək 4-5 saat onlarla tək başına döyüşərək düşməni ağır itkilərə məruz qoyur. Azərbaycan döyüşçüsü səhər saatlarında qeyri-bərabər döyüşdə qəhrəmancasına şəhid olur. Şəhid olduqdan sonra Qəhrəmanın adına Biləsuvarda bir küçə adı və Orta məktəblərinin birin adı verilmişdir.Milli qəhrəmanın məzarı 2 ci fəxri xiyabanda dəfn olunmuşdur.mübariz ibrahimov
foto
Milli qəhrəmanın valideyinlərinə son məktubu. mübariz ibrahimov
foto
1